Годишни отчети

Начало | За Общинска банка | Годишни отчети
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Годишен консолидиран доклад за дейността. Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2022

Годишен индивидуален доклад за дейността. Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2022

Годишно оповестяване 2022 година на неконсолидирана основа по част 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Годишно оповестяване 2021 година на неконсолидирана основа съгласно изискванията на част 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година и чл. 70 на Закона за кредитните

Годишен консолидиран доклад за дейността. Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2021

Годишен индивидуален доклад за дейността. Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2021

Годишен консолидиран доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2020

Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2020

Годишно оповестяване 2020 година на неконсолидирана основа съгласно изискванията на част 8 от на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година и чл. 70 на Закона за кредитните институции

Годишен консолидиран доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2019

Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2019

Годишно оповестяване 2019 година на неконсолидирана основа съгласно изискванията на част 8 от на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година и чл. 70 на Закона за кредитните институции

Годишен консолидиран доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2018

Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2018

Годишно оповестяване 2018 година на неконсолидирана основа съгласно изискванията на част 8 от на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година и чл. 70 на Закона за кредитните институции

Годишен консолидиран доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен консолидиран финансов отчет 2017

Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад на независимите одитори и Годишен индивидуален финансов отчет 2017

Годишно оповестяване 2017 година на неконсолидирана основа на Общинска банка АД съгласно изискванията на част 8 от на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година и чл. 70 на Закона за кредитните институции

Годишен консолидиран доклад за дейността, Доклад на независимия одитор и Годишен консолидиран финансов отчет 2016

Годишен индивидуален доклад за дейността, Доклад на независимия одитор и Годишен индивидуален финансов отчет 2016

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година към 31.12.2016 година (на база одитиран Годишен индивидуален финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2015

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година към 31.12.2015 година (на база одитиран Годишен индивидуален финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2015

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2014

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година към 31.12.2014 година (на база одитиран Годишен индивидуален финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2014

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2013

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2013г. (на база одитиран финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2013

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2012

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2012г. (на база одитиран финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2012

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2011

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2011г. (на база одитиран финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2011

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2010г. (на база одитиран консолидиран финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2010

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2010г. (на база одитиран индивидуален финансов отчет)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2010

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2009г. (на база консолидиран финансов отчет и отчет по Наредба № 8 на консолидирана основа)

Одиторски доклад и годишен консолидиран финансов отчет 2009

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД, съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2009г. (на база одитиран индивидуален финансов отчет и одитиран индивидуален отчет по Наредба № 8)

Одиторски доклад и годишен индивидуален финансов отчет 2009

Годишен отчет 2008

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2008г. (на база консолидиран финансов отчет и отчет по Наредба № 8 на консолидирана основа)

Одиторски доклад и консолидиран годишен финансов отчет 2008

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2008г.

Одиторски доклад и годишен финансов отчет 2008

Годишен отчет 2007

Основна информация за публично оповестяване на Общинска банка АД съгласно чл. 335 на Наредба No 8 за капиталовата адекватност на кредитните институции към 31.12.2007г.

Одиторски доклад и годишен финансов отчет 2007

Годишен отчет 2006

Одиторски доклад и годишен финансов отчет 2006

Годишен отчет 2005

Одиторски доклад и годишен финансов отчет 2005

Одиторски доклад и годишен финансов отчет 2004

Годишен отчет 2004

Годишен отчет 2003

Годишен отчет 2002

Одиторски доклад и годишен финансов отчет
31 декември 2003 и 2002