Начало | Кариери

Кариери

Общинска банка предлага възможност за професионална реализация и успешна кариера. По-долу можете да видите актуалните обяви за свободни длъжности в банката. Ако смятате, че отговаряте на изискванията за желаната от Вас вакантна длъжност и искате да се присъедините към екипа ни, моля изпратете документите си на HR@municipalbank.bg

СУПЕРВАЙЗОР във филиал на територията на страната и гр. София

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ ЮЛ във филиал на територията на страната и гр. София

КАСИЕР във филиал на територията на страната и гр. София

СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ във филиал на територията на страната и гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ ФЛ във филиал на територията на страната и гр. София

ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР в ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШНОБАНКОВ ОДИТ“ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

МРЕЖОВ АДМИНИСТРАТОР в ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР в ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ в Централно управление

ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАЦИИ“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „ПАЗАРИ И ЛИКВИДНОСТ“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „ПРОБЛЕМНИ КРЕДИТИ“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ЮРИСКОНСУЛТ в ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „РИСК“ Централно управление

ЕКСПЕРТ ОПЕРАЦИОНЕН И ПАЗАРЕН РИСК в дирекция „Риск“ – Централно управление

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СИГУРНОСТ в дирекция „Сигурност“ – Централно управление

ЕКСПЕРТ СЪОТВЕТСТВИЕ и ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ в дирекция „Сигурност“ – Централно управление

ЕКСПЕРТ в дирекция „Финансово счетоводна“, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪВ ФИЛИАЛ ЯМБОЛ

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА във ФИЛИАЛ РУСЕ

 

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.

Валутни курсове 22.1.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,56830
Продава 1,64530
Фиксинг на БНБ 1,60868
Купува 1,77560
Продава 1,85560
Фиксинг на БНБ 1,81549
Купува 2,16230
Продава 2,24230
Фиксинг на БНБ 2,20686

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката