За корпоративни клиенти

Валутен курс за 1 март 2021 спрямо български лев.

Единици Валута Фиксинг на БНБ
26.2.2021 г.
Курс купува* Курс продава*
1 EUR 1,95583 1,94620 1,96000
1 USD 1,61359 1,58000 1,65700
1 CHF 1,78029 1,75150 1,82150
1 GBP 2,24671 2,22230 2,30230
10 SEK 1,92905 N.Q. N.Q.
10 NOK 1,88039 N.Q. N.Q.
1 CAD 1,27574 1,21910 1,32910
10 DKK 2,63018 N.Q. N.Q.
1 AUD 1,25334 N.Q. N.Q.
100 JPY 1,51815 N.Q. N.Q.

      * На Общинска банка АД в началото на деня
      Банката си запазва правото да променя курса.

Валутни курсове 1.3.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,58000
Продава 1,65700
Фиксинг на БНБ 1,61359
Купува 1,75150
Продава 1,82150
Фиксинг на БНБ 1,78029
Купува 2,22230
Продава 2,30230
Фиксинг на БНБ 2,24671

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката