За корпоративни клиенти

Валутен курс за 1 дек 2020 спрямо български лев.

Единици Валута Фиксинг на БНБ
30.11.2020 г.
Курс купува* Курс продава*
1 EUR 1,95583 1,94620 1,96000
1 USD 1,63258 1,59750 1,67450
1 CHF 1,80444 1,77330 1,84330
1 GBP 2,17689 2,14600 2,22600
10 SEK 1,92166 N.Q. N.Q.
10 NOK 1,85194 N.Q. N.Q.
1 CAD 1,26052 1,20650 1,31650
10 DKK 2,62838 N.Q. N.Q.
1 AUD 1,20388 N.Q. N.Q.
100 JPY 1,56730 N.Q. N.Q.

      * На Общинска банка АД в началото на деня
      Банката си запазва правото да променя курса.

Валутни курсове 1.12.2020

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,59750
Продава 1,67450
Фиксинг на БНБ 1,63258
Купува 1,77330
Продава 1,84330
Фиксинг на БНБ 1,80444
Купува 2,14600
Продава 2,22600
Фиксинг на БНБ 2,17689

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката