За корпоративни клиенти

Валутен курс за 7 май 2021 спрямо български лев.

Единици Валута Фиксинг на БНБ
5.5.2021 г.
Курс купува* Курс продава*
1 EUR 1,95583 1,94620 1,96000
1 USD 1,62175 1,58270 1,65970
1 CHF 1,78566 1,75650 1,82650
1 GBP 2,25565 2,21400 2,29400
10 SEK 1,91861 N.Q. N.Q.
10 NOK 1,94498 N.Q. N.Q.
1 CAD 1,32473 1,27760 1,38760
10 DKK 2,63022 N.Q. N.Q.
1 AUD 1,25801 N.Q. N.Q.
100 JPY 1,48518 N.Q. N.Q.

      * На Общинска банка АД в началото на деня
      Банката си запазва правото да променя курса.

Валутни курсове 7.5.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,58270
Продава 1,65970
Фиксинг на БНБ 1,62175
Купува 1,75650
Продава 1,82650
Фиксинг на БНБ 1,78566
Купува 2,21400
Продава 2,29400
Фиксинг на БНБ 2,25565

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката