0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
9.6.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,77666 1,85366 1,82158
CHF 1,97774 2,05774 2,00577
GBP 2,23729 2,31729 2,27124
Всички валутни курсове

Валутен курс за 10 юни 2023 спрямо български лев.

Единици Валута Фиксинг на БНБ
8.6.2023 г.
Курс купува* Курс продава*
1 EUR 1,95583 1,94620 1,96000
1 USD 1,82158 1,77666 1,85366
1 CHF 2,00577 1,97774 2,05774
1 GBP 2,27124 2,23729 2,31729
10 SEK 1,67911 N.Q. N.Q.
10 NOK 1,66340 N.Q. N.Q.
1 CAD 1,36371 1,29784 1,41784
10 DKK 2,62535 N.Q. N.Q.
1 AUD 1,21775 N.Q. N.Q.
100 JPY 1,30406 N.Q. N.Q.

* На Общинска банка АД в началото на деня
Банката си запазва правото да променя курса.