Често задавани въпроси

Начало | Често задавани въпроси
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

1. Какво е банкова карта?
Пластмасова карта, на която е поставен носител на информация (магнитна лента или чип), върху който се записват данни за картата и картодържателя.

2. На какви устройства се приемат банковите карти?
Банковите карти се приемат на електронни (АТМ, POS) и все по рядко на механични устройствa (Imprinter). На електронните устройства се снемат електронно поставените данни за картата и картодържателя (прочитане на магнитната лента или чипа) като транзакциите протичат в режим on-line, а на механичните се снема отпечатък от ембосираните на картата данни, при което транзакцията протича в режим off-line.

3. Какво е АТМ?
Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой, да се променя PIN-кода на картата, да се проверява салдото по сметката на картодържателя и да се извършват плащания.

4. Какво е POS-терминал?
Point Of Sale (POS), представлява електронен терминал, на който се приема банковата карта за иницииране и авторизация на платежна транзакция. Това позволява извършването на директно безкасово плащане на стока или услуга при търговец.

5. Какво е безкасово плащане?
Плащане, при което купувача не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.

6. Какво представлява картовата сметка?
Текуща сметка, по която се отразяват транзакции извършени само с банковата карта. Банката издател изисква от картодържателя да поддържа минимално салдо по сметката (което блокира) за да го предпази от излизане на неразрешен овърдрафт при събирането на такси от транзакции извършени off-line.

7. Какво представлява ембосирането?
Ембосирането представлява механично релефно изписване на данни за картодържателя и за картата , което позволява снемането на механичен отпечатък от тези данни при приемането на картата от търговец.

8. Какво е авторизация?
Проверка на наличността по сметката към картата, както и статуса на самата карта и последващо разрешаване или отхвърляне на транзакцията.

9. Какви видове режими на авторизация на транзакциите има?
Режим on-line, при който транзакциите се авторизират веднага. Възможен е на електронните терминали (АТМ, POS), при които има автоматична телефонна връзка с авторизационен център. Режим off-line, при които данните на кредитната карта се снемат ръчно, а авторизация се извършва чрез телефонно обаждане на търговеца до авторизационния център. Дебитните карти не могат да се използват в режим off-line.

10. Какво e Imprinter?
Механично устройство за снемане на релефно отпечатани върху кредитната карта данни на химизирани слипове при извършване на off-line транзакции.

11. Къде върху картата се съхраняват електронните данни?
На магнитната лента на картата или върху чип (ако има такъв) се записват данни за картата (номер, дата на валидност и др.) и за картодържателя (име). По тези данни в авторизационния център се проверява наличността по сметката към картата, както и статуса на самата карта.

12. Какво е PIN-код?
Personal Identification Number (PIN) - четирицифрено число служещо като парола за достъп по картата. Може да се променя от картодържателя на банкомат и следва да се пази в тайна от трети лица с цел предотвратяване на злоупотреби.

13. Какво е лента за подпис и каква фунция изпълнява?
Хартиена лента залепена на гърба на картата, върху която картодържателя се подписва. Подписа служи за идентифициране на картодържателя пред търговеца, който за целта сравнява подписа от лентата за подпис с този върху касовата бележка положен при покупка на стока.

14. Какво е авторизационен център?
Представлява информационна система, в която се отразява движението по картовите сметки и статуса на картата.

15. Какво е Банка издател?
Лицензирана от БНБ и/или от съответната международна картова организация (MasterCard Inc.) Банка имаща право да издава разплащателни банкови карти.

16. Какво да правя при забравен PIN-код?
Следва да се издаде нова карта . Ако се опитвате да си припомните кода чрез проби на банкомат, последният ще задържи картата при три последователни грешно въведени кода.

17. Какво да правя при задържана от АТМ карта?
Обадете се незабавно на Банката издател, която ще Ви уведоми за времето и мястото на обратното и получаване.

18. Какво да правя при загубване на картата?
Обадете се на Банката издател или на авторизационния център за да се блокира картата.

19. Какво е статус на карта?
Състоянието, в което се намира картата (активна или неактивна - блокирана, задържана). Опеделя възможността за използване на картата.

20. Какво е БОРИКА?
Според "Наредба No 16" на БНБ - Банкова Организация за Разплащания с КAрти - определен от БНБ национален оператор по транзакциите с банкови карти.

21. Как може да следите наличността по Вашата картова сметка?
С всички карти, издадени от Общинска банка АД от АТМ, в страната може да се извърши справка "Баланс по сметка" (наличност за авторизация).