Сделки с валута, ДЦК и дългови инструменти

Начало | Индивидуални клиенти | Други услуги | Сделки с валута, ДЦК и дългови инструменти
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

СДЕЛКИ С ВАЛУТА

Общинска Банка АД е активен участник на валутните пазари и извършва касови сделки и търговия по сметка на основните валути.
Общинска банка АД предлага на своите клиенти и контрагенти покупко-продажби на основните чуждестранни валути срещу български левове, както и арбитражни операции с чуждестранни валути.
Банката извършва следните валутни сделки в страната и чужбина:

 • Покупко-продажби на валута срещу левове със спот вальор. При тази сделка валутите се купуват и продават по цени договорени сега, с доставка два дни след датата на договаряне.
 • Покупко-продажби на валута срещу левове с вальор форуърд. По своята същност форуърдът е договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута, при което валутите се купуват и продават по цени договорени сега, но с доставка на бъдеща договорена дата по т. нар. форуърд курс, без да е необходимо прехвърляне на средства преди уговорената бъдеща дата.
 • Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута със спот вальор.
 • Покупко-продажби на валута срещу друг вид валута с вальор форуърд.
 • Суап операции. Суапът е споразумение за размяна на сума в един вид валута с друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс, което позволява оптимално управление на текущата ликвидност в необходимата на клиента валута.
 • Покупко-продажби на опции. Опция дава правото, но не и задължението, да се купи или продаде базовата валута на предварително уговорен валутен курс (цена на упражняване) на определена дата (европейски тип опция) или всеки ден до настъпването на дадената бъдеща дата (американски тип опция). Чрез покупката на опция купувачът минимизира евентуалните си загуби при неблагоприятно движение на валутния курс до размера на платената премия (цената на опцията), като в същото време запазва възможността да спечели от благоприятно движение.
 • Покупко-продажби на фючърси. Фючърсът е стандартизиран договор, търгуван на борсата, за доставка или покупка на определено количество финансов инструмент на фиксирана бъдеща дата по цена, уговорена на датата на сделката.
 • Сделки с благородни метали. Общинска Банка АД е с дългогодишен опит в сключването на сделки на пазарите на благородни метали. Тя предлага на своите клиенти злато и сребро под формата на български национални възпоменателни и чуждестранни инвестиционни монети и други ценности, като поддържа богат асортимент от артикули. В Централно управление и клоновете на банката се предлагат едни от най-популярните златни и сребърни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат.

СДЕЛКИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА И ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Общинска Банка АД е одобрена от Министерството на финансите за първичен дилър на Държавни Ценни Книжа.
Общинска Банка предлага на своите клиенти и контрагенти следните сделки с Държавни Ценни Книжа: 

 • Сделки с държавни ценни книжа, емитирани от правителството на Република България – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство и търгуеми на пазарите в страната и чужбина.
 • Сделки с Държавни Ценни Книжа, емитирани от чужди правителства – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от чужди правителства, търгуеми на международните финансови пазари.
 • Сделки с дългови ценни книжа, емитирани на външни пазари – окончателна покупка или продажба на дългови ценни книжа, емитирани от чуждестранни финансови и нефинансови институции, търгуеми на международните финансови пазари.
 • Репо сделки – Общинска Банка АД предлага Репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни инструменти, с ангажимент за обратно изкупуване на ценни книжа с бъдеща дата. Репо сделките представляват гъвкав инструмент за инвестиране на свободни парични средства дори и за нестандартни периоди. Репо сделка продава-купува е сделка, при която Банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува-продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата.