Дебитни карти

Начало | Дебитни карти
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
8.12.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,77548 1,85248 1,81583
CHF 2,03264 2,11264 2,07054
GBP 2,24271 2,32271 2,28085
Всички валутни курсове

 

Национална Дебитна карта Bcard от Общинска банка АД

Уважаеми клиенти,

Bcard дебитната карта с национален достъп на Общинска банка АД е най-сигурният платежен инструмент за извършване на операции на територията на страната. С картата  можете да теглите пари в брой чрез банкоматите на всички банки в страната, да плащате чрез ПОС устройства в различни търговски обекти, както и да заплащате битови сметки в портала на еPay.bg и B-pay.

Bcard може да бъде регистрирана в платформата https://www.mobi-b.bg, както и за ползване на услугата „SMS съобщения за наличности и плащания“.

Общинска банка АД се стреми да предлага високо качество на услуги на своите клиенти и до края на 2019 г. ще получите допълнителна възможност да използвате Bcard за безконтактни плащания, както и да извършвате сигурни плащания в Интернет при търговци, участващи в програмата Mastercard Secure Code с потвърждаване на операциите с 3D код за сигурни плащания. До осигуряването на посочените функционалности, Bcard ще могат да се използват за извършване на контактни плащания на физически ПОС терминални устройства и за интернет плащания основно в в портала на еPay.bg.

В случай, че Вашата дебитна карта Bcard е издадена преди  въвеждане на услугата „3D Сигурни плащания”, ще бъдете регистрирани от банката за ползване на посочената услуга незабавно след нейното въвеждане.

Клиентите на Общинска банка АД, които имат издадена  Bcard , биха могли да се възползват и от възможността да получат безконтактна дебитна карта Mastercard с международен достъп при изгодни условия.

Безконтактна дебитна карта Mastercard с международен достъп

Какви са предимствата при ползване на безконтактната дебитна карта Mastercard?

 • Удобно и сигурно средство за извършване на плащания в магазини, ресторанти за бързо хранене, аптеки, кафенета, бензиностанции, гранични пунктове и други.
 • Спестява време в търсене на дребни суми (до 50 лева).
 • Използва се за резервации на хотели, наемане на кола, закупуване на самолетни билети и други операции, досега възможни само посредством кредитни карти.
 • Безконтактната функционалност на картата води до намален риск от забравяне в обекта или неправомерно ползване чрез копиране на персонализираните й защитни характеристики.

Какво представлява безконтактното плащане?

Плащане, което се извършва чрез прочитане на картата посредством ПОС терминал, без да се осъществява пряк контакт между тях. Картата има вградена антена, чрез която се осъществява предаването на данните, свързани с плащането.

Активирането на безконтактната функция на картата се осъществява като картодържателят извърши операция чрез банкомат (проверка наличност по сметка, смяна на ПИН код, теглене на суми в брой).

Как се извършва безконтактното плащане?

1. Картодържателят уведомява  служителя от търговския обект за желанието си да заплати стоката/услугата по безконтактен начин. 2. Служителят в обекта въвежда  сумата на плащането. 3. Картодържателят доближава картата си до  безконтактния четец на ПОС терминала, обозначен със следните символи   . 4. При одобрена транзакция - терминалното устройство потвърждава плащането чрез звуков и светлинен сигнал.

Безконтактните плащания на територията на страната:

 • плащанията на суми до 50 лв. се извършват без картодържателят да потвърждава операцията с въвеждане на ПИН код.
 • плащанията на стоки и услуги над 50 лв. задължително се потвърждават с въвеждане на ПИН код.

Безконтактните плащания извън територията на страната:

Извършват се  съгласно изискванията, валидни за конкретната държава.

Къде можете да плащате безконтактно?

 • На ПОС терминални устройства в страната и в чужбина.

Ако в търговския обект не е указана възможност за извършване на безконтактно плащане, транзакцията се осъществява чрез прочитане на данните от чипа или от магнитната лента при поставяне на картата в ПОС терминала и въвеждане на ПИН код.

Необходимо ли е да се полага подпис върху разписката, генерирана от ПОС устройството при извършване на безконтактно плащане?

Безконтактна операция на стойност до 50 лв., не изисква въвеждане на ПИН код и полагане на подпис върху разписката от страна на картодържателя.

Независимо от това, Общинска банка АД препоръчва на своите клиенти при всяка операция с банкова карта да изискват от търговеца копие на разписката, отпечатана от ПОС терминалното устройство. 

Ще получавам ли SMS съобщения при извършване на безконтактна операция?

 • Безконтактните платежни операции, при които картодържателят не въвежда ПИН код, се обработват без да се изисква одобрение в реално време и за тях не се получават sms съобщения.
 • Безконтактните платежни операции, потвърдени с ПИН код, се одобряват в момента на извършването им и за тях се генерират sms съобщения при условие, че клиентът има регистриция за услугата „SMS съобщения за наличности и плащания“.

Как се установява дали безконтактните плащания са отразени по сметката, към която е издадена картата?  

 • Всички успешни платежни операции, направени по контактен начин – чрез поставяне на картата в четящото устройство на терминала или по безконтактен начин – чрез доближаване на картата до терминалното устройство, се отразяват в движението по сметките на картодържателите.
 • При безконтактна операция в страната, осчетоводяването по сметката се отразява до два работни дни от датата на плащането.
 • При безконтактна операция, извършена в чужбина, осчетоводяването по сметката ще бъде отразено до четири работни дни от датата на плащането.

Международната дебитна карта "Maestro /Cirrus " с чип 

Считано от 03.07.2018 г. Общинска банка спира пазарното предлагане на електронни дебитни карти Maestro /Cirrus с международен достъп за нови клиенти на банката. По инициатива на банката, всички издадени дебитни карти Maestro /Cirrus с международен достъп ще бъдат подменени до средата на 2020 г. с безконтактни дебитни карти MasterCard. Клиентите, които ползват електронни дебитни карти Maestro /Cirrus, преди да е изтекъл срокът им на валидност, ще получат нови безконтактни дебитни карти MasterCard или Bcard, при същите финансови условия за ползване.

 

начало | нагоре