Начало | За физически лица | Банкови карти | Дебитни карти | Издаване на платежни дебитни карти

Издаване на платежни дебитни карти

Ако нямате дебитна карта на "Общинска банка" АД, заповядайте в някой от нашите филиали. Запознайте се с Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на електронна дебитна карта. За да Ви бъде издадена банковата карта, следва да подадете Искане за издаване на електронна дебитна карта.

След представяне на искането за издаване на дебитна карта в желания от Вас клон или офис на банката ще Ви бъде открита разплащателна сметка в лева и издадена дебитна карта. Условията за ползване на картата се регламентират с Договор за издаване и ползване на безконтактна електронна дебитна карта.

Към разплащателната сметка могат да бъдат издадени и допълнителни дебитни карти на определени от картодържателя лица.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката