Начало | За физически лица | Банкови карти | Дебитни карти | Плащане на Електронни Битови Сметки

Плащане на Електронни Битови Сметки

Плащането на Вашите периодични сметки вече е Наша грижа!

Необходимо е само да се регистрирате за ползване на услугата „Плащане на Електронни битови сметки”.

Как става регистрирането и какво представлява услугата„Плащане на Електронни битови сметки”?

  • За да ползвате услугата е необходимо да регистрирате еднократно издадената Ви от Общинска банка АД дебитна карта за извършване на периодични плащания на сметки за ток, парно, вода, телефон и други.
  • Регистрацията на картата може да бъде извършена в избран от Вас офис на банката, като трябва да определите и абонатните номера (търговците), към които ще се извършват автоматичните плащания.
  • Плащанията се извършват всеки месец при достатъчна наличност по разплащателната Ви сметка, без да е необходима намеса от Ваша страна.
  • Вие можете да заявите лимит на плащане (максимална сума), над който да не се извършват плащания.
  • За всяко успешно или неуспешно извършено плащане, Вие получавате информация чрез SMS или e-mail.

Важно: Преди да се регистрирате за ползване на услугата „Плащане на Електронни битови сметки” следва да сте уредили всички свои стари задължения към съответен търговец. Чрез тази услуга бихте могли да платите както Ваши задължения, така и тези на близки, роднини и други определени от Вас лица.

Актуална информация за търговците, включени в услугата „Плащане на Електронни битови сметки” можете да получите на адрес: https://www.epay.bg/.

Такси

  • Такса за всяко успешно плащане – таксата за транзакция, която плащате при ползване на издадената Ви от Общинска банка АД дебитна карта.
  • За всяко плащане на сметка с дебитна карта Операторът на "ePay.bg" удържа такса в размер на 0.066%, мин. 0.01 лв.
  • Такса за SMS известие - 0.10 лева с ДДС. 

Необходимата Ви допълнителна информация за ползването на тази съвременна банкова услуга можете да получите в поделенията на Общинска банка АД.

Валутни курсове 2.12.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,68850
Продава 1,76550
Фиксинг на БНБ 1,72868
Купува 1,84600
Продава 1,91600
Фиксинг на БНБ 1,87574
Купува 2,25500
Продава 2,33500
Фиксинг на БНБ 2,30098

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката