Плащане на сметки чрез Интернет

Начало | Дебитни карти | Плащане на сметки чрез Интернет
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

За да плащате сметките си чрез Интернет Ви е необходимо:

 • да притежавате дебитна карта;
 • да се регистрирате в системата "ePay.bg" за електронни плащания с банкови карти чрез Интернет;
 • да се регистрирате за получаване на информация за текущите си задължения по периодични плащания.

Чрез дебитните карти на Общинска банка АД Вие можете да заплащате чрез Интернет:

 • сметки за вода, електричество, парно, телефон, GSM;
 • стоки и услуги чрез Интернет търговци, регистрирани в ePay.bg.

Указания за регистрация и плащане чрез Интернет:

 1. Ако вече имате издадена дебитна карта от Общинска банка АД и желаете да извършвате Интернет плащания на сметки, следва да удостоверите Вашето желание, като подпишете с банката анекс към договора за издаване и ползване на дебитна карта. Банката ще уведоми по електронен път националния картов оператор БОРИКА БАНКСЕРВИЗ АД (БОРИКА), който от своя страна ще Ви предостави право да се регистрирате индивидуално чрез терминално устройство АТМ (банкомат).
 2. Първоначална регистрация чрез банкомат:
 • Въведете картата си в карточетящото устройство на банкомата;
 • От меню "Други услуги" изберете функцията "Регистрация за плащане чрез Интернет";
 • Потвърдете желанието си за регистрация, чрез въвеждане на ПИН кода, издаден към Вашата дебитна карта.

Когато пожелаете можете да отмените първоначалната си регистрация, както и отново да се регистрирате чрез банкомат за извършване на Интернет плащания. Това Ваше действие не изисква намеса от страна на банката!

 1. Регистрация като нов потребител в "ePay.bg":
 • В никакъв случай не въвеждайте в системата ПИН кода, издаден към дебитната Ви карта!
  Регистрация за периодични плащания с абонаментен характер към търговци, които предоставят услуги в "ePay.bg":
 • Прекратяване на регистрация По всяко време можете да прекратите регистрацията си за периодични плащания, като от меню "Търговци", опция "Списък на регистрациите" активирате опцията "Прекратяване на регистрацията".
  • На адрес www.epay.bg, чрез функцията "РЕГИСТРАЦИЯ" от основното меню изберете "Регистрация на картодържател - физическо лице";
  • След регистрацията, на посочения от Вас е-mail ще получите регистрационен код, който е необходим за влизането Ви в системата;
  • С получения код, потребителско име и парола влезете отново в системата и чрез опцията "Карти"/"Добавяне" въведете данните за банковата си карта, с която ще извършвате плащания чрез "ePay.bg":
  • От меню "Търговци", опция "Периодични плащания" изберете търговеца/търговците, с които желаете да се разплащате, и активирайте опцията "Регистрация";
  • Въведете изискваната от търговеца абонаментна информация, напр. абонатен номер. Възможна е регистрация за плащане на повече от един абонатен номер;
  • По всяко време в "ePay.bg": може да се информирате за дължимите от Вас суми.
 1. Плащане на сметки в "ePay.bg": Плащанията на сметки в "ePay.bg " се извършват в рамките на седемдневния лимит, определен за съответната дебитна карта за плащане чрез терминално устройство ПОС!
 • От меню "Плащания" изберете опцията "Периодични сметки". Ще се появи списък на неплатените от Вас периодични сметки;
 • За да се извърши плащането въведете отново Вашата парола и натиснете бутона "Потвърждение";
 • Веднъж потвърдено, плащането не може да се оспорва!
 • Може да потвърдите плащането на всички, или на избрани от Вас сметки, както и да откажете дадено или всички плащания чрез бутона "Отказване на плащането";
 • След натискането на бутона "Потвърждение" системата проверява току-що въведената парола, личните ограничения и лимитите по картата. Ако установените данни допускат извършване на плащането, системата изпраща до БОРИКА съобщение да се задължи картовата сметка за посочената от Вас карта и да се завери сметката на търговеца с въведената сума;
 • След осъществяване на плащането БОРИКА връща на системата авторизационен код (номер), потвърждаващ плащането;
 • Този авторизационен код може да служи за официални запитвания към системата и БОРИКА дали дадено плащане е извършено!
 • В случай, че БОРИКА не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно авоар, надхвърлени са лимитите за плащане, регистрацията на ПОС-терминала на търговеца е отменена), БОРИКА връща код за отказ на плащането;
 • В зависимост от това, дали плащането е успешно или не, системата извежда екран, който потвърждава плащането или съобщава, че БОРИКА го е отказала.
 1. Такси и комисионни
 • За регистрацията на всяка дебитна карта и всеки абонатен номер Операторът на "ePay.bg " събира годишна такса в размер на 1,00 лв. Таксата се удържа автоматично от съответната картова сметка;
 • За всяко плащане на сметка с дебитна карта Операторът на "ePay.bg" удържа такса в размер на 0.066%, мин. 0.01 лв.
 • За всяка транзакция, извършена през Интернет чрез системата "ePay.bg", Общинска банка АД удържа такса съгласно Тарифата на банката.
 1. Важно!
 • Общинска банка АД не е страна и не следи за законосъобразността на плащанията през Интернет между картодържателите и включените в системата "ePay.bg" търговци, както и не отговаря за вреди, или за разрешаване на спорове, възникнали във връзка с тези плащания;
 • Общинска банка АД не е страна и не носи отговорност за вреди, или за разрешаване на спорове, възникнали по повод взаимоотношенията на съответния търговец с участниците в системата "ePay.bg";
 • Общинска банка АД не носи отговорност за идентификацията на лицето, наредило и извършило плащането през Интернет;
 • Общинска банка АД не е страна в правоотношенията между включените в "ePay.bg" търговци и фирма "Датамакс" АД , която е оператор на системата, и не приема рекламации за неточно преведени или непреведени по сметките на тези търговци суми в резултат на неправилно действие или бездействие на оператора.

За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД