Начало | Новини

Архив Новини

декември 2019
17.12.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
04.12.2019 Европейска информационна кампания European Money Mule Action Week /EMMA 5/ относно престъпна дейност, свързана с т. нар. "финансови мулета"
ноември 2019
29.11.2019 Закриване на кореспондентски сметки в DKK, NOK и SEK
28.11.2019 Уведомление за предстоящи промени в Общи условия
октомври 2019
30.10.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА НА ОБЩИНСКА БАНКА АД ЗА ЛИХВИТЕ, ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
18.10.2019 БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г. Банкнотата ще бъде в обращение от 1 ноември 2019 г. като законно платежно средство.
септември 2019
25.09.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА НА ОБЩИНСКА БАНКА АД ЗА ЛИХВИТЕ, ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
юли 2019
22.07.2019 За физически лица, ползватели на потребителски (вкл. овърдрафт и револвиращи кредити) и ипотечни кредити, които се олихвяват при общ лихвен процент, формиран като Базов лихвен процент на Общинска банка АД (БЛП) плюс надбавка
19.07.2019 НОВИНА за картодържатели – клиенти на Общинска банка АД
14.07.2019 Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица
14.07.2019 Уведомление за предстоящи промени в Общи условия
01.07.2019 За физически лица, ползватели на овърдрафт по разплащателна сметка с издадена към нея банкова карта от Общинска банка АД
юни 2019
26.06.2019 ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ПО РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА MASTERCARD
19.06.2019 До всички търговци, обслужващи плащания чрез ПОС терминални устройства на Общинска банка АД
13.06.2019 Общинска банка АД създаде портал за доставчици на платежни услуги
май 2019
09.05.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
април 2019
30.04.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
01.04.2019 Уведомление до клиентите за предстоящи промени в Тарифата на банката за корпоративни клиенти
март 2019
12.03.2019 Нови Общи условия по сметките на корпоративни клиенти
07.03.2019 ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО РАМКОВ ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СЧИТАНО ОТ 07.05.2019 ГОДИНА
януари 2019
25.01.2019 Съобщение до клиентите на Общинска банка АД

Валутни курсове 5.7.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,83450
Продава 1,91150
Фиксинг на БНБ 1,87071
Купува 1,92030
Продава 1,99030
Фиксинг на БНБ 1,94862
Купува 2,22830
Продава 2,30830
Фиксинг на БНБ 2,27528

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката