Новини

14.07.2019Уведомление за предстоящи промени в Общи условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Управителният съвет на Общинска банка АД прие изменения и допълнения в Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на дебитни платежни карти и Общи условия на Общинска банка АД по договор за издаване и ползване на кредитни платежни карти /Общи условия/.

Измененията и допълненията в Общите условия  са приложими от 01.08.2019 г за всички нови клиенти.

За всички останали картодържатели (съществуващи клиенти), измененията и допълненията влизат в сила от 14.09.2019 година

С посочените промени, можете да се запознаете тук

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката