Новини

14.07.2019Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Управителният съвет на Общинска банка АД прие изменения и допълнения в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица /Тарифата/.

Допълненията в Тарифата по VI.1.3. „Електронни дебитни карти Bcard само с национален достъп“ , влизат в сила от 01.08.2019 година. Всички други изменения и допълнения в Тарифата  влизат в сила от 14.09.2019 година.

С посочените промени, можете да се запознаете тук.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката