Новини

30.04.2019УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2019 г. влиза в сила нова стойност на лихвения процент, прилаган от Общинска банка АД по разплащателни сметки с издадени към тях електронни дебитни карти „Трета възраст“.

Промяната в Бюлетина за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица ще засегне всички новооткрити и съществуващи сметки.

Новата стойност е в размер на 0.30 %.

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

В случай че не приемате извършената промяна, имате право да се откажете писмено от рамковия договор за разплащателна сметка, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промяната. Банката счита, че клиентът е приел промяната, ако не я е уведомил за обратното преди 01.07.2019 година.

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката