0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
9.6.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,77666 1,85366 1,82158
CHF 1,97774 2,05774 2,00577
GBP 2,23729 2,31729 2,27124
Всички валутни курсове

30.04.2019УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2019 г. влиза в сила нова стойност на лихвения процент, прилаган от Общинска банка АД по разплащателни сметки с издадени към тях електронни дебитни карти „Трета възраст“.

Промяната в Бюлетина за лихвите, начислявани от Общинска банка АД по сделки с физически лица ще засегне всички новооткрити и съществуващи сметки.

Новата стойност е в размер на 0.30 %.

Настоящото уведомление се публикува в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

В случай че не приемате извършената промяна, имате право да се откажете писмено от рамковия договор за разплащателна сметка, без да дължите обезщетение или неустойка, преди датата на влизане в сила на промяната. Банката счита, че клиентът е приел промяната, ако не я е уведомил за обратното преди 01.07.2019 година.