Начало | За физически лица | Инвестиции | Инвестиции в злато и сребро

Инвестиции в злато и сребро

От декември 2003 г. Общинска банка АД е постоянен участник на пазара на български национални възпоменателни, чуждестранни инвестиционни монети и други ценности.
Банката предлага на инвеститори и колекционери – граждани и фирми, някои от най-популярните златни и сребърни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат. Съвместно с фирма “Глобал коинс енд медалс”, Общинска банка АД предлага изключителната възможност да бъде закупено инвестиционно злато в реално време, в практически неограничени количества, като по този начин клиентът получава физическото злато веднага при закупуването му.
Клиентите на Общинска банка АД могат да закупят за себе си или за ценен и красив подарък златни и сребърни колекционни монети и специални емисии с лимитиран тираж, тематични комплекти и колекционни серии.
Изключително богатият избор от монети и лимитирани монетни колекции, който Общинска банка АД предлага, е гарантиран, в рамките на квотите за България, от споразуменията за представителство на територията на страната на “Глобал коинс енд медалс” ООД с водещите световни монетни дворове и емисионни банки.
Банката предлага и богата гама от колекционни предмети и престижни подаръци, свързани с банковата дейност и благородните метали.
Ценностите могат да бъдат закупени в Централно управление и филиалите на банката съгласно ценоразпис, изготвян ежемесечно, в зависимост от борсовите цени на вложените в тях благородни метали. Банката предлага процедура за доставка на инвестиционно злато по индивидуална заявка с авансово плащане, в съответствие с попълнена от клиента заявка по образец.

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АРТИКУЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АРТИКУЛИ:

Знаете ли, че...
Предната страна на монетата се нарича АВЕРС и се поставя държавният герб, символът на суверена (владетеля) или знак на институцията, имащи право да секат монети.
Задната страна на монетата се нарича РЕВЕРС и върху нея обикновено се отбелязва стойността на монетата. Държавен знак или герб или символ може да има и на страната с обозначена номинална стойност.
ГУРТ е тясната страна на монетата. В различните държави и при различните номинали той може да бъде гладък, назъбен, с надпис или комбинация от тях.

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Общинска банка АД, Централно управление – тел. 02 / 93 56 613
  • Филиалите на банката.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката