Сделки на капиталовия пазар

Начало | Корпоративни клиенти | Сделки на капиталовия пазар
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Общинска банка АД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Централния депозитар АД и на Българска фондова борса АД - София, което и позволява да бъде участник на българския фондов пазар. Банката предлага на корпоративните си клиенти широка гама от услуги на българския капиталов пазар:

  • Покупко-продажби и заемане на акции, корпоративни и общински облигации и компенсаторни платежни средства;
  • Поемане на емисии на ценни книжа;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;
  • Съхранение на ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
  • Информационни услуги, свързани с гореизброените дейности.