Начало | За корпоративни клиенти | Сделки на капиталовия пазар

Сделки на капиталовия пазар

Общинска банка АД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Централния депозитар АД и на Българска фондова борса АД - София, което и позволява да бъде участник на българския фондов пазар. Банката предлага на корпоративните си клиенти широка гама от услуги на българския капиталов пазар:

  • Покупко-продажби и заемане на акции, корпоративни и общински облигации и компенсаторни платежни средства;
  • Поемане на емисии на ценни книжа;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;
  • Съхранение на ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
  • Информационни услуги, свързани с гореизброените дейности.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката