Сделки с ДЦК и дългови инструменти

Начало | Корпоративни клиенти | Сделки на капиталовия пазар | Сделки с ДЦК и дългови инструменти
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
25.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78308 1,86008 1,82277
CHF 2,00236 2,08236 2,04030
GBP 2,27195 2,35195 2,30831
Всички валутни курсове

Общинска Банка АД е одобрена от Министерството на финансите за първичен дилър на Държавни Ценни Книжа.
Общинска Банка предлага на своите клиенти и контрагенти следните сделки с Държавни Ценни Книжа: 

  • Сделки с държавни ценни книжа, емитирани от правителството на Република България – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство и търгуеми на пазарите в страната и чужбина.
  • Сделки с Държавни Ценни Книжа, емитирани от чужди правителства – окончателна покупка или продажба на държавни ценни книжа, емитирани от чужди правителства, търгуеми на международните финансови пазари.
  • Сделки с дългови ценни книжа, емитирани на външни пазари – окончателна покупка или продажба на дългови ценни книжа, емитирани от чуждестранни финансови и нефинансови институции, търгуеми на международните финансови пазари.
  • Репо сделки – Общинска Банка АД предлага Репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни инструменти, с ангажимент за обратно изкупуване на ценни книжа с бъдеща дата. Репо сделките представляват гъвкав инструмент за инвестиране на свободни парични средства дори и за нестандартни периоди. Репо сделка продава-купува е сделка, при която Банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува-продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата.