Сделки с чуждестранни ценни книжа

Начало | Корпоративни клиенти | Сделки на капиталовия пазар | Сделки с чуждестранни ценни книжа
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
25.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78308 1,86008 1,82277
CHF 2,00236 2,08236 2,04030
GBP 2,27195 2,35195 2,30831
Всички валутни курсове

Общинска банка АД извършва следните сделки на пазарите на чуждестранни ценни книжа в страната и чужбина:

  • Покупко-продажби и репо сделки с чуждестранни ценни книжа и посредничество за сключване на такива сделки;
  • Поемане на емисии на ценни книжа на чуждестранни пазари;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа;
  • Държане на чуждестранни ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Изготвяне на проспекти за публично предлагане на чуждестранни ценни книжа;
  • Представителство на притежателите на чуждестранни ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общите събрания на притежателите на ценни книжа;
  • Заемане на чуждестранни ценни книжа;
  • Информационни консултантски услуги във връзка с гореизброените дейности.

Тарифа за таксите и комисионните. За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на "Общинска банка"АД