Начало | За физически лица | Банкови карти | Кредитни карти | Златна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

Златна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

  • Без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка;
  • Без такса за закриване на разплащателна сметка;
  • Без такса за издаване, подновяване и персонализация на основна и допълнителна златна кредитна карта MasterCard;
  • Без такса за регистрация за ползване на услугата “3D сигурни плащания”;
  • Без такса за регистрация за ползване на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания”;
  • Възможност за издаване на повече от една допълнителна карта по една разплащателна сметка. Допълнителната карта може да бъде издадена и на непълнолетно физическо лице, низходящо от първа степен на титуляря на разплащателната сметка;
  • Безплатна застраховка срещу злополука при пътуване в чужбина.

Параметри на златна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства на титуляря по разплащателната сметка, към която е издадена картата

За кого е предназначена Пълнолетни дееспособни български граждани, с постоянно местоживеене в страната и чуждестранни граждани, постоянно пребиваващи в страната
Валута на кредита левове, евро
Минимална сума по сметка 100.00 лв./50.00 евро
Срок на валидност на картата 2 години
Месечна такса за обслужване на основна и допълнителна карта 6.00 евро

При желание от Ваша страна да кандидатствате за златна кредитна карта MasterCard с вложени парични средства, трябва да представите в избран от Вас филиал на Общинска банка АД следните документи:

Преди да се пристъпи към подписване на Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard е необходимо да се запознаете със следните документи:

 Допълнителни услуги:

За да се запознаете подробно с предлаганите услуги, заповядайте на място в офисите на банката.

Валутни курсове 21.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64030
Продава 1,71730
Фиксинг на БНБ 1,68272
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82124
Купува 2,27860
Продава 2,35860
Фиксинг на БНБ 2,31451

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката