Специални разплащателни сметки

Начало | Корпоративни клиенти | Сметки | Специални разплащателни сметки
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Специални сметки

  • Набирателни сметки - Общинска банка АД открива набирателни сметки за набиране на уставния капитал на необособени юридически лица, на които предстои регистрация. Набирателна сметка се открива и при увеличаване на учредитeлния капитал на вече регистрирано дружество;
  • Ликвидационни сметки - Специално предназначена за съхранение на пари на дружества, обявени в ликвидация;
  • Благотворителни сметки - Набиране на средства с благотворителна цел - за лечение, обучение, възстановяване и опазване на исторически и културни паметници, подпомагане на лица с увреждания и деца без родители, пострадали от природни бедствия, както и за социални, природозащитни, образователни, спортни, културни и други цели;
  • Особени сметки - след съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност;
  • Сметки със специално предназначение във връзка с реализиране на сделка по покупко – продажба на активи - по избор на страните сметката се открива на името на купувача, продавача или на банката.
  • Специални разплащателни сметки на граждански дружества на частни съдебни изпълнители, на основание чл.24, ал.1 и във връзка с чл.30 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Нашите експерти ще Ви консултират и ще Ви предложат продукт, съобразен с Вашите индивидуални изисквания.