Плащания на местни данъци и такси към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Начало | Плащане на местни данъци и такси към Столична Община | Плащания на местни данъци и такси към СТОЛИЧНА ОБЩИНА
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
9.6.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,77666 1,85366 1,82158
CHF 1,97774 2,05774 2,00577
GBP 2,23729 2,31729 2,27124
Всички валутни курсове

Софийските поделения на Общинска банка АД приемат вноски по сметките на отделите за местни данъци и такси на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община за следните задължения:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху превозните средства;
 • такси за битови отпадъци;
 • глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети, събирани от общините;
 • данък по придобиване имущества по дарения и възмезден начин;
 • други данъци;
 • такси за притежаване на куче;
 • окончателен годишен (патентен) данък;
 • туристически данък;
 • други общински такси;
 • такси за административни услуги.

 Списък на IBAN сметките за приходи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА и ОТДЕЛИТЕ "Местни данъци и такси" към общината

Банковите служители ще попълнят вместо Вас платежните документи за вноските, след като им представите необходимата информация за Вашето задължение, както следва:

 • размер (сума) на конкретното задължение*;
 • партиден № на имота - при плащане на данък сгради и такса смет*;
 • период, за който се отнася плащането*;
 • задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;
 • код на задълженото лице – БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН/ЛНЧ;
 • наредител/вносител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице.

* Информация за размера на Вашето задължение можете да получите в съответните отдели на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община.

Поделения на Общинска банка АД , в които можете де извършите Вашите плащания по сметките на отделите на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”:

 

Поделение Адрес
Филиал ВРАБЧА гр. София, ул."Врабча" № 6
Офис "НАГ" към Филиал ВРАБЧА гр. София, ул. "Сердика" № 5
Филиал ДЕНКОГЛУ гр. София, ул."Денкоглу" № 28
Филиал ЛЮЛИН гр. София, ж.к. Люлин-3, Кооперативен пазар, Търговски център
Филиал МАРИЯ ЛУИЗА гр. София, бул. "Княгиня М. Луиза" № 88
Филиал МЛАДОСТ гр. София, ж.к."Младост- 3" бл.305
Филиал ОРЛОВ МОСТ гр. София, ул. "Сан Стефано" № 22, Сан Стефано Плаза
Филиал СЛАТИНА гр. София, жк."Гео Милев", бул. "Шипченски проход" № 46 (ул. "Коста Лулчев" бл.43)
Филиал СТАМБОЛИЙСКИ гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 143А
Филиал КРАСНО СЕЛО гр. София, бул. "Гоце Делчев" № 54, бл.15А