Начало | Плащане на местни данъци и такси към Столична Община | Списък на IBAN сметките за приходи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА и ОТДЕЛИТЕ "Местни данъци и такси" към общината

Списък на IBAN сметките за приходи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА и ОТДЕЛИТЕ "Местни данъци и такси" към общината

Отдел “ОБОРИЩЕ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:       44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
                44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
                44 22 00 Данък върху наследствата
                44 23 00 Данък върху превозните средства
                44 24 00 Такси за битови отпадъци
                44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
                44 28 00 Туристически данък
                44 34 00 Други данъци
                44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
                44 80 07 Такси за административни услуги
                44 80 13 Такси за притежаване на куче
                44 80 90 Други общински такси

Отдел “СЕРДИКА”- ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:      44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
               44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
               44 22 00 Данък върху наследствата
               44 23 00 Данък върху превозните средства
               44 24 00 Такси за битови отпадъци
               44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
               44 28 00 Туристически данък
               44 34 00 Други данъци
               44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
               44 80 07 Такси за административни услуги
               44 80 13 Такси за притежаване на куче
               44 80 90 Други общински такси

Отдел “ПОДУЯНЕ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане”на платежния документ според вида на прихода:

КОД:      44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
               44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
               44 22 00 Данък върху наследствата
               44 23 00 Данък върху превозните средства
               44 24 00 Такси за битови отпадъци
               44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
               44 28 00 Туристически данък
               44 34 00 Други данъци
               44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
               44 80 07 Такси за административни услуги
               44 80 13 Такси за притежаване на куче
               44 80 90 Други общински такси

Отдел “КРЕМИКОВЦИ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси  

Отдел “КРАСНО СЕЛО” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ЛОЗЕНЕЦ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси 

Отдел “ВЪЗРАЖДАНЕ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ВИТОША” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “НОВИ ИСКЪР” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:      44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
               44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
               44 22 00 Данък върху наследствата
               44 23 00 Данък върху превозните средства
               44 24 00 Такси за битови отпадъци
               44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
               44 28 00 Туристически данък
               44 34 00 Други данъци
               44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
               44 80 07 Такси за административни услуги
               44 80 13 Такси за притежаване на куче
               44 80 90 Други общински такси

Отдел “ОВЧА КУПЕЛ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 22 SOMB 9130 84 275771 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “МЛАДОСТ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “СТУДЕНТСКА” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 89 SOMB 9130 84 113379 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:    44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
             44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
             44 22 00 Данък върху наследствата
             44 23 00 Данък върху превозните средства
             44 24 00 Такси за битови отпадъци
             44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
             44 28 00 Туристически данък
             44 34 00 Други данъци
             44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
             44 80 07 Такси за административни услуги
             44 80 13 Такси за притежаване на куче
             44 80 90 Други общински такси

Отдел “СЛАТИНА” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ИЗГРЕВ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ИСКЪР” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ПАНЧАРЕВО” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 74 SOMB 9130 84 218811 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “КРАСНА ПОЛЯНА” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ИЛИНДЕН” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “БАНКЯ” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

Отдел “ЛЮЛИН” - ПРИХОДИ:
BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 68 SOMB 9130 84 011364 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:     44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
              44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
              44 22 00 Данък върху наследствата
              44 23 00 Данък върху превозните средства
              44 24 00 Такси за битови отпадъци
              44 25 00 Данък придоб.имущества по дарения и възм.начин
              44 28 00 Туристически данък
              44 34 00 Други данъци
              44 65 00 Глоби, санкции,неуст.,наказ.лихви,обезщ.начети
              44 80 07 Такси за административни услуги
              44 80 13 Такси за притежаване на куче
              44 80 90 Други общински такси

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF
IBAN за приходи: BG 19 SOMB 9130 84 272006 44
Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит “вид плащане” на платежния документ според вида на прихода:

КОД:      44 37 00 Вноски от приходи на общ.предприятия.и институции
               44 40 00 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
               44 41 00 Приходи от наеми на имущество
               44 42 00 Приходи от наеми на земя 
               44 43 00 Приходи от лихви по текущи банкови сметки
               44 44 00 Приходи от лихви по срочни депозити
               44 48 00 Дивидент
               44 49 00 Конфискув.средства и приходи от продажби на конфискув.вещи
               44 51 00 Дарения, помощи др.безвъзмездно получени суми от страната
               44 52 00 Дарения, помощи др.безвъзмездно получени суми от чужбина
               44 55 00 Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
               44 56 00 Приходи от продажби на земя 
               44 57 00 Приходи от концесии
               44 58 00 Приходи от ликвидиране на общински предприятия
               44 59 00 Приходи от продажба на нематериални активи
               44 65 00 Глоби,санкции,неустойки, наказ. лихви, обезщетения, начети
               44 70 00 Други неданъчни приходи
               44 80 01 Такси за технически услуги
               44 80 02 Такси за ползване на детски градини
               44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването 
               44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
               44 80 05 Такси за ползване на домашен социален патронаж др.социал.услуги 
               44 80 07 Такси за административни услуги
               44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
               44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини
               44 80 10 Такси за ползване на общежития и други по образованието
               44 80 11 Такси за гробни места 
               44 80 12 Туристически такси 
               44 80 90 Други общински такси
               44 80 81 Приходи от такси за общините по Закона за опазване околната среда

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката