Кредит овърдрафт

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
29.9.2023
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,81029 1,88729 1,85580
CHF 1,98429 2,06429 2,02090
GBP 2,21977 2,29977 2,26545
Всички валутни курсове

Предимства

  • Без ежемесечни погасителни вноски по главницата;
  • Възможност за допълнителна наличност по сметката в двоен размер на месечния доход.

Параметри

Валута Лева
Размер 10 000 лв.
2 средномесечни нетни работни заплати, не повече от 10 000 лв.
Срок 1 година (12 месеца)
Годишен лихвен процент от 8.20% - променлив лихвен процент
Такси комисиони за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 30 лв до 50 лв според размера на кредита
Обезпечение
  1. Залог върху бъдещи вземания от трудови и приравнените към тях правоотношения по разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта;
  2. Залог върху вземания на парични средства по сметки в Банката.
Възраст на кредитоискател Мин. 23 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Издължаване Погасяването се извършва от всички постъпления по обслужващата сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.
Необходими документи