Начало | За корпоративни клиенти | Инкасово обслужване с автомобил

Инкасово обслужване с автомобил

Общинска банка АД предлага, при съгласуван с Вас график, на свой риск, следните видовe транспортиране на парични средства с бронирани автомобили с висока степен на сигурност и защита, инкасатор и въоръжена охрана:

  • инкасиране - от обекта на клиента до касово помещение на Общинска банка АД - на постъпленията на клиента в налични пари, оформени като ценни пратки, в предоставени от банката инкасаторски торби, пломбирани с пломбажни клещи. Парите се преброяват от комисия и се заверява сметката на клиента най-късно в първия работен ден, следващ деня на преброяването;
  • транспортиране и охрана на изтеглени на каса парични суми от упълномощен/и представител/и на клиента до обособеното за съхраняване на парични средства помещение в седалището на клиента или посочени от него поделения на дружеството;
  • транспортиране и охрана на парични средства на клиента без обявена стойност между обекти, посочени от клиента.

С екип от висококвалифицирани експерти по сигурността и инкасатори, Общинска банка АД предоставя възможност да избегнете всички потенциални рискове при транспортирането на Вашите парични средства и други ценни пратки.

При ползване на инкасово обслужване, клиентите на Общинска банка АД заплащат такса по договореност в зависимост от размера на инкасираните суми, разстоянието за транспортирането им, типа инкасо и др.

За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката