Депозити в левове и валута

Начало | Корпоративни клиенти | Сметки | Депозити в левове и валута
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Стандартни срочни депозити

  • Общинска банка АД предлага различни видове депозитни продукти за съхраняване на свободни парични средства при точно определен срок;
  • Средствата по депозитни сметки могат да служат като обезпечение по кредитни сделки, в т.ч. банкови гаранции, овърдрафт, бизнес международна кредитна карта MasterCard и др.;
  • Сумите по депозитни сметки са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, предвидени със Закон.

Нашите експерти ще Ви консултират и ще Ви предложат продукт, съобразен с Вашите индивидуални изисквания.