СЛУЖИТЕЛИ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

Обхват

Физически лица, работещи в бюджетни организации или търговски дружества с над 50% държавно и/или общинско участие в капитала

 

Продукти

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 

Размер на кредита 

 

до 40 000 лева  

 

 

Срок на издължаване на кредита

до 10 години

 

Годишен лихвен процент

 

Преференциален лихвен процент

 

Такси и комисиони

      1.      такса за проучване и анализ по искане за кредит – без такса;

      2.      комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка – преференциални такси и комисиони;

      3.      за предсрочно погасяване на кредита – без комисиона

 

Бонус за получателите на потребителски кредити

Безплатна Застраховка “Живот”

 

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

 

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

 

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

 

Такси и комисиони

      1.      такса/комисиона за проучване и анализ по искане за кредит - без такса/комисиона;

      2.      комисиона за одобрение на кредит и документно оформяне на кредитна сделка - преференциални такси и комисиони;

 

 
 

Бонус за получателите на потребителски кредити

Безплатна Застраховка “Живот”

 

 

За повече информация заповядайте в най-удобния филиал на Общинска банка АД.

Валутни курсове 22.1.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,56830
Продава 1,64530
Фиксинг на БНБ 1,60868
Купува 1,77560
Продава 1,85560
Фиксинг на БНБ 1,81549
Купува 2,16230
Продава 2,24230
Фиксинг на БНБ 2,20686

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката