Начало | Тарифа | Архив

Архив

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.08.2022 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.08.2022 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.07.2022 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.06.2022 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 10.02.2022 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 10.01.2022 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 03.01.2022 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.01.2022 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.08.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 24.11.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 24.11.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 08.11.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 08.11.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 12.10.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 12.08.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.08.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.08.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.08.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.07.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ЗА СДЕЛКИ С КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ (в сила до 01.07.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 30.06.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.06.2021 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.06.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.04.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.10.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.10.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.06.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.06.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 19.02.2020 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 10.01.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.01.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 20.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 20.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 15.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 15.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 25.11.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 15.11.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 14.09.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 14.09.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.08.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.07.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.07.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 15.05.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 22.04.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 22.04.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.04.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ЗА СДЕЛКИ С КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ (в сила до 01.04.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 18.03.2019 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.03.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.03.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.11.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.10.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 07.09.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.09.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.07.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.05.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.04.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.11.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 06.07.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 06.03.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 09.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 03.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.11.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 17.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 15.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 24.03.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.10.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.10.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.08.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.05.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.04.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.03.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.10.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.08.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.06.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 12.05.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.04.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.03.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.10.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.10.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2013 година) 

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.09.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.09.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.07.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.05.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.05.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 05.03.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 19.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.09.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 09.07.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.07.2012 година)

Общи условия по рамков договор за платежна сметка на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Общи условия по договор за срочен депозит на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 1 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" - "Условия, лихви, такси и комисиони предлагани по "Програма за кредитиране на малкия и средния бизнес от Общинска банка АД" (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 2 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" -  "Бюлетин за лихвите начислявани от Общинска банка АД по влогове и сметки в национална и чуждестранна валута" (в сила до 25.09.2011 година)

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката