Начало | Тарифа | Архив

Архив

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.04.2021 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.10.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.10.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.06.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.06.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 19.02.2020 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 10.01.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.01.2020 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 20.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 20.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 15.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 15.12.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 25.11.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 15.11.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 14.09.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 14.09.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.08.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 01.07.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 01.07.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ПО СДЕЛКИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила до 15.05.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 22.04.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила до 22.04.2019 година)

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за корпоративни клиенти (в сила до 01.04.2019 година)

БЮЛЕТИН ЗА ЛИХВИТЕ, НАЧИСЛЯВАНИ ОТ ОБЩИНСКА БАНКА АД ЗА СДЕЛКИ С КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ (в сила до 01.04.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 18.03.2019 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.03.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.03.2019 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.11.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.10.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 07.09.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.09.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.07.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.07.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.05.2018 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.04.2018 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.11.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 06.07.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.04.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 06.03.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 09.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2017 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 03.01.2017 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.11.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 17.11.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 15.09.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.07.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.06.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.06.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 24.03.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.02.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 28.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2016 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2016 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.10.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.10.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 27.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 17.08.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 13.08.2015 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 07.05.2015 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.04.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.03.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.01.2015 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.10.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.09.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 21.08.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 23.07.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 26.06.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 20.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 12.05.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 12.05.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.04.2014 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 18.03.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 24.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.02.2014 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 14.01.2014 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.10.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 11.10.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2013 година) 

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 16.09.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 16.09.2013 година) 

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 01.07.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 10.05.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 08.05.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 05.03.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 19.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 04.02.2013 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.01.2013 година)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Общинска банка АД (в сила до 04.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 01.10.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.09.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 09.07.2012 година)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 02.07.2012 година)

Общи условия по рамков договор за платежна сметка на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Общи условия по договор за срочен депозит на Корпоративни клиенти (в сила до 20.02.2011 г.)

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 1 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" - "Условия, лихви, такси и комисиони предлагани по "Програма за кредитиране на малкия и средния бизнес от Общинска банка АД" (в сила до 25.09.2011 година)

Приложение N 2 към "Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка прилага по операциите си" -  "Бюлетин за лихвите начислявани от Общинска банка АД по влогове и сметки в национална и чуждестранна валута" (в сила до 25.09.2011 година)

Валутни курсове 7.5.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,58270
Продава 1,65970
Фиксинг на БНБ 1,62175
Купува 1,75650
Продава 1,82650
Фиксинг на БНБ 1,78566
Купува 2,21400
Продава 2,29400
Фиксинг на БНБ 2,25565

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката