Потребителски кредит с фиксирана лихва за първата година

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Потребителски кредити | Потребителски кредит с фиксирана лихва за първата година
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Предимства

 • Фиксиран размер на месечната вноска по кредита за първата година при пазар с растящи лихви;
 • Безплатна застраховка „Живот“;
 • Бонус към одобрен потребителски кредит - кредитна карта или кредит овърдрафт с предварително одобрен лимит в размер на две нетни месечни възнаграждения и без такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение.

Параметри

Валута BGN и EUR
Размер до 50 000 лева / равностойност в евро
Срок до 10 години (120 месеца)
Годишен лихвен процент
 • фиксирана лихва за първоначалния период от една година в размер на 5.90%
 • променлива лихва за остатъчния период - формирана от референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка мин. 5.90 %. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД
Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 20 лв до 320 лв според размера на кредита;
 • за предоговаряне на условия - 1% върху размера на остатъчната главница;
 • за предсрочно погасяване през първите 12 месеца от срока на кредита;
 • 1% върху предсрочно погасената сума, когато оставащия период на договора за кредит е по-голям от 1 година;
 • 0.5 % върху предсрочно погасената сума , когато оставащия период на договора за кредит е по-малък от една година.
Обезпечение 1. Залог върху бъдещи вземания от доходи по сметка в Банката;       
2. Залог върху вземане на парични средства по сметка в Банката;     
3. Поръчителство на физически лица, по преценка на Банката.
Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Издължаване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
15 000 лева 5.90% 6.49% 10 години 165.78 лева 120 броя 5 163.34 лева 20 163.34 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

 • годишен лихвен процент – 5.90%
 • еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 270 лв.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски