Потребителски кредит

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Предимства

  • Безплатна застраховка „Живот“

Параметри

Валута BGN и EUR
Размер до 50 000 лева / равностойност в евро
Срок до 10 години (120 месеца)
Годишен лихвен процент от 6.50% - променлив лихвен процент
Такси комисиони
  • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 20 лв до 320 лв според размера на кредита;
  • за предоговаряне на условия - 1% върху размера на остатъчната главница.
Обезпечение
  1. Залог върху бъдещи вземания от доходи по сметка в Банката;
  2. Залог върху вземане на парични средства по сметка в Банката;
  3. Поръчителство на физически лица, по преценка на Банката.
Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Издължаване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
15 000 лева
* при пълен превод на месечното възнаграждение
7.00% 7.67% 10 години 174.16 лева 120 броя 6 169.60 лева 21 169.60 лева
15 000 лева
* при превод на месечна погасителна вноска + 100 лв.
8.00% 8.75% 10 години 181.99 лева 120 броя 7 109.11 лева 22 109.11 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

  • годишен променлив лихвен процент – 7.00% (при пълен превод на месечното възнаграждение) и 8.00% (при превод на МПВ+100 лв.). Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6 - месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД.;;
  • еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 270 лв.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски