Начало | Лихви | Базов лихвен процент на Общинска банка АД

Базов лихвен процент на Общинска банка АД

„Базов лихвен процент” (БЛП) е сумата от цената на пасивите в баланса на Общинска банка АД в проценти и процентното разпределение на нелихвените разходи от отчета за доходите в годишно изражение. БЛП се изчислява по "Методика за определяне на базов лихвен процент (БЛП) на Общинска банка АД по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица" и е приложим за кредити, предоставяни в национална и чуждестранна валута.

Текущ размер на използвания в момента БЛП, който Общинска банка АД прилага при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица - 6.96 %.

Базови лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица

 

Дата

БЛП, (%) 

20.07.2009 9.12
22.02.2010 9.20
20.09.2017 6.96

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката