Начало | Новини

Новини

август 2022
31.08.2022 Уведомление за промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица
25.08.2022 Уведомление за преместване на банков офис
юли 2022
30.07.2022 Промени в Методиката на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица
01.07.2022 Уведомление за преместване на банков офис
01.07.2022 Информация за стойността на референтен лихвен процент, приложим по кредити на физически лица
юни 2022
09.06.2022 Промоционални условия по кредитни карти
09.06.2022 Спечелете ваучер за покупка
01.06.2022 Уведомление за преместване на банков офис
май 2022
19.05.2022 Уведомление за промяна на датата за прилагане на нови вътрешнобанкови документи, касаещи клиенти от сегмент „физически лица“
04.05.2022 Прекратяване на платежна услуга MoneyGram
април 2022
29.04.2022 Общинска банка стартира провеждането на "Стажантска програма 2022"
март 2022
22.03.2022 Уведомление за прилагане на нови Общи условия на „Общинска банка“ АД за платежни сметки и платежни услуги на физически лица
22.03.2022 Уведомление за нова Тарифа на „Общинска банка“ АД за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и нов Бюлетин за лихвите, начислявани от „Общинска банка“ АД по сделки с физически лица
януари 2022
07.01.2022 Промени в Методиката на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физически лица

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката