Потребителски мостов кредит „ВЕИ“

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Потребителски кредити | Потребителски мостов кредит „ВЕИ“
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
25.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78308 1,86008 1,82277
CHF 2,00236 2,08236 2,04030
GBP 2,27195 2,35195 2,30831
Всички валутни курсове

Потребителски мостов кредит „ВЕИ“ се предоставя от „Общинска банка“ АД по Програма на „Българска банка за развитие“ ЕАД за подкрепа на домакинствата чрез финансиране на инвестиции в енергия от възобновяеми източници, в изпълнение на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (Програмата).

Предмет на Програмата е портфейлна гаранция от „Българска банка за развитие“ ЕАД с таван на загубите за частично покриване на кредитния риск при мостово финансиране, предоставяно от „Общинска банка“ АД за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, в подкрепа на домакинствата по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ на Министерство на енергетиката (Схемата).

Схемата е сред компонентите от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България  (https://nextgeneration.bg/14), конкретно Компонент „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция 2(C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата.

Целта на Схемата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства (замяна на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.)), чрез предоставяне на безвъзмездно финансиране при закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (Инсталация за БГВ) и закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия (Система).

Предимства

  • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита
  • Възможност за гратисен период по главница за срок до 12 месеца
  • Не се изисква осигуряване на самоучастие в инвестицията по Схемата
  • Не се изисква предоставяне на вещно обезпечение по кредита
  • Безплатна застраховка „Живот“

Параметри

Валута BGN
Размер

до 22 000 лева за инвестиция в Система;

до 3 000 лева за инвестиция в Инсталация за БГВ.
Срок до 5 години (60 месеца)
Годишен лихвен процент

6.50% - фиксиран лихвен процент, при пълен превод на доходите, участващи при оценката на платежоспособност;

7.50% - фиксиран лихвен процент, при превод на месечна погасителна вноска + 100 лв.
Такси комисиони
  • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 20 лв. до 320 лв. според размера на кредита;
  • за предоговаряне на условия - 1% върху размера на остатъчната главница.
Обезпечение

Залог по реда на ЗЗД върху всички настоящи и бъдещи вземания от Министерство на енергетиката, произтичащи от договора за финансиране по Инвестиция 2 (C4.I2), както и върху всички настоящи и бъдещи вземания по разплащателната сметка, по която постъпват средствата от безвъзмездното финансиране.

Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Издължаване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
22 000 лева
 
6.50% 7.35% 5 години 430.46 лева 60 броя 4 147.24 лева 26 147.24 лева
3 000 лева
 
7.50% 9.31% 5 години 60.11 лева 60 броя 706.85 лева 3 706.85 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

  • годишен фиксиран лихвен процент – 6.50% (при пълен превод на доходи) и 7.50% (при превод на МПВ+100 лв.).;
    еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 320 лв.(за кредит в размер на 22 000 лв.) или 100 лв.(за кредит в размер на 3 000 лв.)

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски, без гратисен период..