Начало | За корпоративни клиенти | Обществен и денонощен трезор

Обществен и денонощен трезор

Обществен трезор

Общинска банка АД предлага сейфове за съхранение на парични средства, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност, денонощна охрана и гарантирана от банката неприкосновеност.

Можете да ползвате сейф съгласно сключен с банката Договор за наем на сейф и при спазване на Общите условия по Договора за наем на сейф в обществен трезор на Общинска банка АД, неразделна част от договора.

Стандартните срокове, за които можете да сключите договор за наем на сейф, са: 1, 3, 6 или 12 месеца.

Обемът на сейфовете, сроковете за ползването им и цената за услугата са различни за всеки филиал на банката, който предоставя тази услуга. Услугата се предлага във филиали Врабча, Мария Луиза, Денкоглу, Бургас, Благоевград, Пловдив.

За допълнителна информация се обърнете към съответния филиал на Общинска банка АД.

Денонощен трезор
Общинска банка АД предлага приемане и съхранение на парични средства, оформени като ценни пратки, в денонощен трезор в град София, при условията на отделно сключен Договор за внасяне на постъпления в денонощен трезор.

Вие получавате възможност да оставяте парите си в трезора по всяко време на денонощието, като на следващия работен ден сумите се преброяват и внасят по Ваша сметка в Общинска банка АД.

За допълнителна информация се обърнете към най-близкия филиал на Общинска банка АД.

Валутни курсове 18.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,65080
Продава 1,72780
Фиксинг на БНБ 1,68577
Купува 1,79630
Продава 1,86630
Фиксинг на БНБ 1,82294
Купува 2,27840
Продава 2,35840
Фиксинг на БНБ 2,31821

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката