Ипотечен кредит с фиксирана лихва за първата година

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Ипотечни кредити | Ипотечен кредит с фиксирана лихва за първата година
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Предимства

 • Фиксиран размер на месечната вноска по кредита за първата година при пазар с растящи лихви;
 • Безплатна застраховка „Живот“ до определен размер на кредита;
 • Бонус към одобрен ипотечен кредит - кредитна карта или кредит овърдрафт с предварително одобрен лимит в размер на две нетни месечни възнаграждения и без такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение.

Параметри

Валута BGN и EUR
Минимален размер 10 000 BGN/EUR
Максимален размер BGN 500 000 / EUR 250 000
до 80 % от пазарната стойност на имота
Минимален срок 1 година (12 месеца)
Максимален срок 30 години (360 месеца)
Годишен лихвен процент
 • фиксирана лихва за първоначалния период от една година от мин. 3% , в зависимост от месечния доход
 • променлива лихва за остатъчния период, формирана от референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка от мин. 3%. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД.
Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 0.50% до 1% от разрешения кредит;
 • за оценка на имота - съобразно Тарифата на фирмата-оценител;
 • за предоговаряне при промяна на лихва - 0.95% от размера на остатъчната главница;
 • за предсрочно погасяване - 1% от погасената сума през първите 12 месеца от срока.
Обезпечение Ипотека върху завършен жилищен имот - апартамент, къща, етаж от къща със самостоятелен вход, ателие, гараж, заедно с прилежащите части от земята или правото на строеж.
Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Погасяване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Допълнителни услуги
 1. Поддържане на разплащателна сметка в Банката за усвояване и погасяване на кредита, през целия срок на договора;
 2. Сключване и поддържане на имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита, за целия срок на договора.
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
100 000 лева 3.00% 3.16% 30 години 421.60 лева 360 броя 53 318.37 лева 153 318 .37 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

 • годишен лихвен процент – 3.00%;
 • еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 1.00%;
 • такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 60 лева без ДДС;
 • такса за проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър – 10 лева без ДДС/година;
 • такса за оценка на имота, предложен за обезпечение – 120 лева.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски
*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, и застраховките на обезпечението.