Ипотечен кредит

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

Предимства

Когато се нуждаете от банково финансиране, за да закупите жилище, да го ремонтирате или за да рефинансирате кредит в друга банка, при нас може да се възползвате от:

 • Изгодни лихвени условия;
 • Дълъг срок на погасяване;
 • Минимално участие със собствени средства;
 • Усвояване на траншове при имоти незавършено строителство;
 • Безплатна застраховка „Живот“ до определен размер на кредита.

Параметри

Валута BGN и EUR
Минимален размер 5 000 BGN/EUR
Максимален размер BGN 500 000 / EUR 250 000
до 80 % от пазарната стойност на имота
Минимален срок 1 година (12 месеца)
Максимален срок 30 години (360 месеца)
Годишен лихвен процент от 2.50% (променлив лихвен процент)
Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 0.50% до 1% от разрешения кредит;
 • за оценка на имота - съобразно Тарифата на фирмата-оценител;
 • за предоговаряне при промяна на лихва - 0.95% от размера на остатъчната главница;
 • за предсрочно погасяване - 1% от погасената сума през първите 12 месеца от срока.
Обезпечение Ипотека върху завършен жилищен имот - апартамент, къща, етаж от къща със самостоятелен вход, ателие, гараж, заедно с прилежащите части от земята или правото на строеж.
Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Погасяване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Допълнителни услуги
 1. Поддържане на разплащателна сметка в Банката за усвояване и погасяване на кредита, през целия срок на договора;
 2. Сключване и поддържане на имуществена застраховка за предоставеното недвижимо имущество като обезпечение по кредита, за целия срок на договора.
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
100 000 лева 3.00% 3.12% 30 години 421.60 лева 360 броя 52 818.37 лева 152 818.37 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

 • годишен променлив лихвен процент – 3.00%. Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6 - месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД;
 • еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 0.50%;
 • такса за изготвяне на молба за заличаване на ипотека – 60 лева;
 • такса за проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър – 10 лева без ДДС/година;
 • такса за оценка на имота, предложен за обезпечение – 120 лева.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски
*При изчисляване на ГПР не са включени разходите по учредяването, освобождаването и подновяването на ипотека, и застраховките на обезпечението.