Начало | За физически лица | Инвестиции | Сделки на капиталовия пазар

Сделки на капиталовия пазар

Общинска банка АД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Централния депозитар АД и на Българска фондова борса АД - София, което и позволява да бъде участник на българския фондов пазар.

Банката предлага на клиентите си - физически лица, широка гама от услуги на българския капиталов пазар:

  • Покупко-продажби и заемане на акции, корпоративни и общински облигации и компенсаторни платежни средства;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари;
  • Съхранение на ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Информационни услуги, свързани с гореизброените дейности.

Валутни курсове 27.5.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,78050
Продава 1,85750
Фиксинг на БНБ 1,82839
Купува 1,86840
Продава 1,93840
Фиксинг на БНБ 1,90200
Купува 2,25960
Продава 2,33960
Фиксинг на БНБ 2,29900

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката