Начало | За физически лица | Инвестиции | Сделки на капиталовия пазар

Сделки на капиталовия пазар

Общинска банка АД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Централния депозитар АД и на Българска фондова борса АД - София, което и позволява да бъде участник на българския фондов пазар.

Банката предлага на клиентите си - физически лица, широка гама от услуги на българския капиталов пазар:

  • Покупко-продажби и заемане на акции, корпоративни и общински облигации и компенсаторни платежни средства;
  • Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари;
  • Съхранение на ценни книжа на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);
  • Информационни услуги, свързани с гореизброените дейности.

Валутни курсове 23.9.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,95200
Продава 2,02900
Фиксинг на БНБ 1,97439
Купува 1,99480
Продава 2,07480
Фиксинг на БНБ 2,04820
Купува 2,19630
Продава 2,27630
Фиксинг на БНБ 2,23946

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката