Разплащания

0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
19.7.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75810 1,83510 1,78941
CHF 1,98140 2,06140 2,02341
GBP 2,28430 2,36430 2,32353
Всички валутни курсове

Валутни и левови разплащания

При извършване на разплащания, сроковете в които банката изпълнява нареждания за превод, са:

  • За изпълнение на кредитен превод и/или директен дебит в левове, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Онлайн банкиране”, регистрира ги в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута и когато в платежния документ не е посочена дата на изпълнение, ги изпълнява, както следва:
  1. през БИСЕРА с текущ вальор - датата на постъпването им, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 14.30 ч. на работния ден;
  2. през RINGS с текущ вальор за плащания в левове по желание на клиента - с текущ вальор - датата на постъпването им и до един час от тяхното постъпване, при условие, че платежните документи са постъпили в банката до 15.00 ч. на работния ден;

Платежни документи, постъпили след посочените часове, се изпълняват с вальор следващ работен ден.

 

  • За изпълнение на кредитен превод в чуждестранна валута, банката приема платежни документи (нареждания за превод) на хартиен носител или подадени чрез услугата “Онлайн банкиране”, като ги регистрира в счетоводната система по реда на постъпването им с указване на референтен номер, дата, час и минута. Когато платежните документи са постъпили в банката до 15.00 ч. и в тях не е посочена дата на изпълнение, нарежданията за превод се изпълняват от банката в зависимост от желанието на клиента, вида валута и приложимата платежна система, както следва:
  1. с вальор не по-късно от следващия работен ден - за наредени преводи в евро на територията на Европейското икономическо пространство;
  2. с текущ вальор – за експресни преводи, изпълнени по възможност и преценка на банката, за които се събира допълнителна такса съгласно Тарифата на банката;
  3. с вальор до два банкови работни дни от датата на тяхното постъпване – за преводи, които не са наредени по реда на т.1 и т.2.

Платежни документи, получени след посочения час, се считат за получени на следващия работен ден.

За изпълнение на нареждания за превод в левове или в чуждестранна валута клиентът заплаща такси и комисиони съгласно действащата Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които Общинска банка АД прилага по операциите си.