Потребителски кредит „Еко автомобил“

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Потребителски кредити | Потребителски кредит „Еко автомобил“
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
25.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78308 1,86008 1,82277
CHF 2,00236 2,08236 2,04030
GBP 2,27195 2,35195 2,30831
Всички валутни курсове

Предимства

 • До 100% финансиране на покупната стойност на автомобила;
 • Без необходимост от самоучастие за закупуване на автомобила;
 • Възможност за  допълнителни средства за зарядна станция и други разходи;
 • Без  обезпечения и залози;
 • Без остатъчна стойност в погасителния план;
 • Собствеността на автомобила се придобива веднага;
 • Специални лихвени условия;
 • Ниски такси;
 • Самостоятелен избор на застраховател за автомобила;
 • Самостоятелен избор на сервиз за обслужване на  автомобила;
 • Без ограничение за пътуване в чужбина с автомобила;
 • Безплатна застраховка „Живот“

Параметри

Валута BGN
Размер

до 100 000 лева

Срок до 7 години (84 месеца)
Годишен лихвен процент

от 3.49% - променлив лихвен процент

Такси комисиони
 • за анализ на кредитоспособност и обезпечение - 320 лв
 • за предоговаряне на условия - 1% от остатъчната главница
Обезпечение

1. Залог върху бъдещи вземания от доходи по сметка в Банката;

2. Поръчителство на физически лица, по преценка на Банката          

Възраст на кредитоискател Мин. 20 години към датата на решението по кредита.
Макс. 65 години към датата на издължаване на кредита.
Издължаване

Погасителен план с равни (анюитетни) месечни вноски

Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
100 000 лева
* при пълен превод на месечното възнаграждение
3.99% 4.16% 7 години 1 366.42 лева 84 броя 15 099.32 лева 115 099.32 лева
100 000 лева
* при превод на месечна погасителна вноска+100 лв.
4.99% 5.21% 7 години 1 412.92  лева 84 броя 19 005.41 лева 119 005.41 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

годишен лихвен процент - 3.99 % (при пълен превод на месечното възнаграждение) и 4.99 % (при превод на МПВ+100 лв.);

Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6-месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД

еднократна комисиона за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 320 лв.

 

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски