Начало | За бюджетни предприятия | Банково обслужване на бюджета

Банково обслужване на бюджета

Общинска банка АД притежава много добри познания за бюджетната сфера и признат опит в обслужването на:

  • общини от областен, регионален и местен мащаб със сложна, многостепенна структура за финансиране и управление на бюджетните средства, при отчитане на спецификата на местния бюджет, динамиката на развитие и преструктуриране на общините;
  • подведомствени разпоредители на държавни органи, министерства и ведомства, включени в системата за разплащане "Единна сметка";
  • други разпоредители с бюджетни средства.

Банката предлага:

  • съдействие и квалифицирана помощ при решаване на въпроси, свързани с банковото обслужване и с промени на нормативните указания за бюджета;
  • високо качество на обслужване в съответствие с законовите и нормативни разпоредби за бюджета;
  • точна и вярна информация за сегмента на банката при отчитане изпълнението на Закона за бюджета на национално ниво, кореспондираща с информацията за всички нива и степени на бюджетните разпоредители;
  • квалифицирана информация по различни критерии за целите на анализа, отчета и ефективното управление на бюджетните средства, която дава възможност за вземане на оперативни и управленски решения от бюджетните разпоредители;
  • партньорство на основата на доверие и взаимно уважение.

Общини акционери
Други обслужвани общини

Валутни курсове 5.7.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,83450
Продава 1,91150
Фиксинг на БНБ 1,87071
Купува 1,92030
Продава 1,99030
Фиксинг на БНБ 1,94862
Купува 2,22830
Продава 2,30830
Фиксинг на БНБ 2,27528

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката