Обща информация

Начало | За Общинска банка | Обща информация
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Регистриран капитал: 69 362 810 лева, разпределен в  6 936 281 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност BGN 10

Акционери

Банков лиценз:
Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

  • Асоциация на търговските банки в Република България
  • Българска фондова борса АД
  • Централен депозитар АД
  • MasterCard Incorporated

Лицензи:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
  • Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
  • Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка. 

Кореспондентски отношения с над 300 банки от цял свят.

Клонова мрежа:
41 филиала и 5 офиса в 25 области и 35 населени места в страната.