ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - КЛИЕНТИ И НЕКЛИЕНТИ НА БАНКАТА

 

Обхват

Физически лица с нетен доход минимум 400 лева, които работят на трудов договор във фирма/организация, която отговаря на утвърдени от Общинска банка критерии.

Продукти

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Размер на кредита 

до 30 000 лева  

Срок на издължаване на кредита

до 7 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

1.  за анализ на кредитоспособност и обезпечение ;

2. за предсрочно погасяване на кредита - без комисиона.

 

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Срок на издължаване на кредита

До 30 години

Годишен лихвен процент

Преференциален лихвен процент

Такси и комисиони

            1.      За анализ на кредитоспособност и обезпечение;

2.      За предоговаряне при промяна на лихвени нива;

      3.   За оценка на имота – съобразно Тарифата на фирмата-оценител;

            4.      За проверка на обезпечението, относно вписвания в имотния регистър;

            5.      За заличаване на ипотека. 

Бонус

безплатна Застраховка “Живот”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ (ЗКНИП)

За повече информация заповядайте в най-удобния за Вас филиал на Общинска банка АД.

 

Валутни курсове 17.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88270
Продава 1,95970
Фиксинг на БНБ 1,93054
Купува 1,99470
Продава 2,06470
Фиксинг на БНБ 2,03203
Купува 2,28820
Продава 2,36820
Фиксинг на БНБ 2,32234

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката