Указания за сигурно ползване на платежни инструменти

Начало | Индивидуални клиенти | Указания за сигурно ползване на платежни инструменти
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

 

 

1. Винаги създавайте силна парола за достъп до вашия компютър или мобилно устройство, Интернет банкиране и т.н. – достатъчно дълга парола (мин. 8 символа) съдържаща големи, малки букви, цифри и специални символи.

2. Не ползвайте лесно разпознаваема парола или ПИН-код, като имена и рождени дати.

3. Сменяйте паролата си редовно на няколко месеца.

4. Не записвайте паролата си никъде (на видно място). Не казвайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име или парола.

5. Операционната система на вашия компютър или мобилно устройство (Windows, iOS, Android, Linux) следва да са актуални и поддържани от съответния производител. Редовно обновявайте (мин 1 път в месеца) както операционната система, така и инсталираните приложения.

6. Ползвайте защитна стена (firewall) в комбинация с комерсиален софтуер за сигурност (мин. анти-вирусна защита). Редовно обновявайте системните сигнатури и поддържайте актуални версиите им.

7. Свързвайте се с Интернет банкирането си само от вашите компютри и мобилни устройства.

8. Ако ви се наложи да ползвате друго устройство, сменете паролата си, веднага щом имате достъп до вашето сигурно устройство.

9. Проверявайте често сметките си чрез Интернет банкирането.

10. Абонирайте се за SMS съобщения за всяка входяща и изходяща операция по сметките ви.

11. Поне веднъж в месеца преглеждайте извлечението от банковата си сметка, което банката ви доставя на е-мейл или на хартиен носител във всеки свой клон. Интернет банкирането осигурява достъп до сметките ви денонощно, което ви дава възможност за бърза реакция при съмнение за измамни операции, като се обадите на тел. + 359 0700 15 885

12. Винаги проверявайте дали сайтът, на който извършвате операция, е криптиран (дали започва с https). Същевременно на всички съвременни браузери лентата с адреси ще се оцвети в зелено (и ще се появи 'катинар') при правилен адрес и сертификат за сигурност на сайта. При щракване върху 'катинара' ще се появи допълнителна информация свързана със сигурността – проверявайте това редовно.

13. Когато излизате от Интернет банкирането си (или друг сайт с ваша регистрация и чувствителна информация), винаги ползвайте бутон „Изход" (или подобен), за да излезете от системата. В противен случай сесията Ви остава отворена поне за още 15 минути и е възможно да се прихване от хакер.

14. Внимавайте за „фишинг" ('phishing') атаки. Това са непоискани и злонамерени е-мейли, които мнимо са от името на банката, ваш контрагент, познат доставчик или клиент, но в действителност, са от измамници, които целят да придобият тайна или чувствителна информация за вас - като потребителско име, парола за вход в електронно банкиране, детайли на банкови карти (имена върху карта, номер, дата на валидност, CVC или CVV код) или да създадат фалшиви страници, в които да въведете такава информация. Отличителен белег на подобни писма е винаги, че са свързани с елемент на спешност и необходимост от издаване на лични/чувствителни данни. Напомняме Ви, че банката (и всички почтените търговци) не изискват чувствителни данни за клиентите си посредством е-мейл, поща или телефонни обаждания, инициирана от нея. Такава информация може да ви бъде поискана само ако вие инициирате обаждане към банката. Затова ако получите подобно съобщение, следва да го изтриете, като не отваряте линкове (или прикачените файлове) в него. Препоръчваме в тези случаи да се обадите на вашите интернет доставчици или служители по сигурността на информацията за проверка на ползваните защитните системи. Ако имате съмнение, че сте станали жертва на подобна измама, следва веднага да се свържете с Центъра за клиенти на Общинска банка на тел. + 359 0700 15 885

15. В случай, че ползвате КЕП за подпис веднага, след като излезете от сайта на Интернет банкиране, изключете карточетеца с Вашия КЕП от компютъра.

--------------------

16. Веднага щом получите картата и ПИН към нея, сменете ПИН-а с код, който ще запомните. Не ползвайте лесно разпознаваеми кодове, като рождени или други предсказуеми дати.

17. Не съхранявайте и не записвайте ПИН кода си никъде.

18. Не предоставяйте картата да се ползва от друго лице.

19. Никога не предоставяйте картата си на търговеца, при когото извършвате плащане на ПОС терминал, или на друго лице, което желае да ви помогне с операция на банкомат. Слагайте картата сами в ПОС/АТМ терминала.

20. Наблюдавайте през цялото време картата си – да не бъде снимана или съдържанието й копирано по друг начин.

21. Задължително регистрирайте картата си за услугата „3D Сигурни плащания" – това ще изисква въвеждането на допълнителна парола при потвърждаване на Интернет-плащания.

22. Не съхранявайте и не записвайте 3D паролите си никъде.

23. Оглеждайте внимателно АТМ устройството за необичайни копчета, камери, слотове, екрани – и най-вече за нарушения по корпуса.

24. Винаги прикривайте добре клавиатурата, когато въвеждате ПИН кода си.