Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« май 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | MiFID

MiFID

Уважаеми клиенти,

Считано от 1 ноември 2007 г. са в сила Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. С новия регулаторен режим се въвеждат изискванията на Директива 2006/73/ЕО на Европейската комисия за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MiFID), както и изискванията относно организацията и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници.

Новата нормативна уредба допринася за хармонизиране на законодателството на Република България и Европейския съюз по отношение на финансовите пазари, по-голяма прозрачност за инвестиционните услуги и дейности, повишаване на конкуренцията във финансовия сектор в рамките на ЕС.

Съгласно новите регулативни изисквания Общинска Банка АД в качеството си на инвестиционен посредник предоставя информация на своите клиенти, свързана с:

  • Предприема всички необходими действия за постигане на най-добро изпълнение за своите клиенти при изпълнение на нареждания или получаване и предаване на нареждания за изпълнение относно финансови инструменти
  • Класифициране на клиентите - Правила за категоризиране на клиенти;
  • Финансови инструменти и рисковете, свързани с тях - Описание на финансовите инструменти, инвестиционни продукти и рисковете, свързани с тях;
  • Изпълнение и места за изпълнение на клиентски нареждания - Политика на Общинска банка АД за изпълнение на клиентски нареждания;
  • Конфликти на интереси - Политика за третиране конфликти на интереси на Общинска банка АД като инвестиционен посредник;
  • Мерките за гарантиране на ФИ или пари на клиенти - Описание на мерките, които Банката предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти и на системите за компенсиране на инвеститорите или гарантиране на влоговете.

Публикуването им на интернет страницата е с цел предоставяне на информация на клиентите, съответно на потенциалните клиенти на Общинска Банка АД при условията на чл. 15 от Наредба № 38.

 Уважаеми клиенти,
 
            В случай че Ви е необходима повече или конкретна информация по повод посоченото в настоящия документ, можете да се свържете с Общинска банка АД на следните телефони и е-адреси:
• Дирекция “Пазари и ликвидност” на Общинска банка АД,

 

 

Нанко Иванов телефон + 359 2 930 02 12, + 359 2 930 02 09 nivanov@municipalbank.bg

Пейо Йорданов телефон + 359 2 930 02 15,  + 359 2 930 02 09 pyordanov@municipalbank.bg

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65