Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | MiFID | Конфликт на интереси

Конфликт на интереси

Съобразно дейността на Банката в качеството й на инвестиционен посредник конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги и може да накърни интереса на клиент.

ИП Общинска банка АД прилага Политика за третиране на конфликти на интереси, която включва ефективни правила и процедури за недопускане конфликт на интерес и които са съставна част от вътрешната й организация и ред за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности. Те съдържат по отношение на всяка конкретна услуга или дейност, извършвана от или за сметка на ИП Общинска банка АД, обстоятелствата, представляващи конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, пораждащ риск от увреждане на интересите на клиент или клиенти на Банката, включително такива обстоятелства, които са или следва да бъдат известни на Банката и които могат да доведат до конфликт на интереси, включително в резултат на структурата на ИП Общинска банка АД и дейността на останалите структури към нея.

Прилаганите мерки и процедури са с цел навременно установяване и предотвратяване на възникването на конфликт на интереси, които могат да възникнат между Банката и отделните й клиенти и/или между Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, включително членовете на управителния и на контролния й орган, други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на Банката и всички други лица, които работят по договор за ИП Общинска банка АД и свързаните с нея чрез контрол лица, от една страна, и клиентите, от друга.

В случай че въпреки прилагане на политиката, процедурите и мерките продължава да съществува риск от конфликт на интереси, ИП Общинска банка АД извършва дейност за сметка на клиент, след като го информира за общото естество и/или източници на потенциалните конфликти на интереси. В случай че въпреки прилаганите мерки и политика за третиране на конфликт на интереси такъв конфликт възникне, правилата осигуряват справедливо третиране на клиентите, разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите.

Публикуването на настоящата обобщена информация относно политиката на ИП Общинска банка АД за третирането на конфликти на интереси е с цел предоставянето на възможност клиентите, съответно на потенциалните клиенти на ИП Общинска Банка АД, да се запознаят с нея при условията на Наредба №38 за дейността на инвестиционните посредници.

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65