Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« юни 2024 »
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,85870 1,93570
CHF 1,97310 2,04310
GBP 2,19000 2,27000
Начало | MiFID | Информация относно рисковете

Информация относно рисковете

Уважаеми клиенти на ОБЩИНСКА БАНКА АД!

Препоръчваме Ви да се запознаете внимателно с информацията, съдържаща се по-долу, преди да встъпите в договорни отношения, за да сте сигурни, че разбирате естеството на рисковете, които са свързани с предоставяните от нас инвестиционни услуги. Настоящият преглед на общите рискове при инвестиране в съответните финансови инструменти има за цел да идентифицира рисковете, а не тяхната оценка, вероятност от проявление и техники на хеджиране.

В случай, че финансовите инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар е желателно всеки инвеститор да се запознае с историческите данни за търговията с тях или със сходни финансови инструменти.

ОБЩИ РИСКОВЕ

Ценови риск

Ценовият риск представлява вероятност от реализиране на загуби в резултат от неблагоприятни промени в цените на финансовите инструменти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с наличието на ниска степен или липсата на пазарно търсене на финансовите инструменти и изразява потенциалната невъзможност за покупка или продажба в кратки срокове.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите.

Валутен риск

Валутният риск произтича от вероятността за последваща промяна на валутния курс на валутата, в която са деноминирани съответните финансови инструменти спрямо базовата валута.

Сетълмент риск

Сетълмент рискът се изразява във вероятността от забава или неизпълнение на насрещен ангажимент по прехвърляне на парични средства или финансови инструменти.

Данъчен риск

Общият данъчен риск при инвестиции във финансови инструменти се проявява при недостатъчно познаване на данъчното законодателство, както и вероятността от бъдеща промяна на законодателството.

Общи рискове при инвестициите в деривативи

Основните рискове при инвестиции в деривативи върху други финансови инструменти (акции, облигации, индекси, валути, стоки и др. – базов актив) са идентични по вид с поеманите рисковете при търговия със самия базов актив.

Общи рискове при маржин търговия

Основните рискове при маржин търговия са свързани с предварителните очаквания на инвеститора за реализиране на значителни печалби от базовия актив, които последният се опитва да мултиплицира чрез използването на заемни средства и ефекта на ливъридж.

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65