Начало | Плащане на местни данъци и такси към Столична Община | Плащания на местни данъци и такси към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Плащания на местни данъци и такси към СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Софийските поделения на Общинска банка АД приемат вноски по сметките на отделите за местни данъци и такси на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община за следните задължения:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху превозните средства;
 • такси за битови отпадъци;
 • глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети, събирани от общините;
 • данък по придобиване имущества по дарения и възмезден начин;
 • други данъци;
 • такси за притежаване на куче;
 • окончателен годишен (патентен) данък;
 • туристически данък;
 • други общински такси;
 • такси за административни услуги.

 Списък на IBAN сметките за приходи на СТОЛИЧНА ОБЩИНА и ОТДЕЛИТЕ "Местни данъци и такси" към общината

Банковите служители ще попълнят вместо Вас платежните документи за вноските, след като им представите необходимата информация за Вашето задължение, както следва:

 • размер (сума) на конкретното задължение*;
 • партиден № на имота - при плащане на данък сгради и такса смет*;
 • период, за който се отнася плащането*;
 • задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;
 • код на задълженото лице – БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН/ЛНЧ;
 • наредител/вносител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице.

* Информация за размера на Вашето задължение можете да получите в съответните отдели на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” към Столична община.

Поделения на Общинска банка АД , в които можете де извършите Вашите плащания по сметките на отделите на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”:

 

Поделение Адрес
Филиал ВРАБЧА гр. София, ул."Врабча" № 6
Офис "НАГ" към Филиал ВРАБЧА гр. София, ул. "Сердика" № 5
Филиал ДЕНКОГЛУ гр. София, ул."Денкоглу" № 28
Филиал ЛЮЛИН гр. София, ж.к. Люлин-3, Кооперативен пазар, Търговски център
Филиал МАРИЯ ЛУИЗА гр. София, бул. "Княгиня М. Луиза" № 88
Филиал МЛАДОСТ гр. София, ж.к."Младост- 3" бл.305
Филиал ОРЛОВ МОСТ гр. София, ул. "Сан Стефано" № 22, Сан Стефано Плаза
Филиал СЛАТИНА гр. София, жк."Гео Милев", бул. "Шипченски проход" № 46 (ул. "Коста Лулчев" бл.43)
Филиал СТАМБОЛИЙСКИ гр. София, бул."Ал.Стамболийски" № 143А
Филиал КРАСНО СЕЛО гр. София, бул. "Гоце Делчев" № 54, бл.15А

Валутни курсове 5.7.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,83450
Продава 1,91150
Фиксинг на БНБ 1,87071
Купува 1,92030
Продава 1,99030
Фиксинг на БНБ 1,94862
Купува 2,22830
Продава 2,30830
Фиксинг на БНБ 2,27528

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката