Потребителски кредит „Трета възраст“

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Потребителски кредити | Потребителски кредит „Трета възраст“
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
21.6.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,78631 1,86331 1,82464
CHF 2,00782 2,08782 2,04885
GBP 2,27057 2,35057 2,31424
Всички валутни курсове

Предимства

  • Без поръчителство;
  • Без такса за предоговаряне;
  • Безплатна застраховка „Живот“.

Параметри

Валута Лева
Размер до 10 000 лева
Срок до 7 години (84 месеца)
Годишен лихвен процент от 8.99% - променлив лихвен процент
Такси комисиони за анализ на кредитоспособност и обезпечение - от 20 лв до 200 лв според размера на кредита
Обезпечение Залог върху бъдещи вземания от пенсия по сметка в Банката
Възраст на кредитоискател до 75 години към датата на издължаване на кредита
Издължаване Погасителен план с равни (анюитетни) или намаляващи месечни вноски
Необходими документи

Представителен пример

Размер на кредита Лихвен процент ГПР Срок Месечна вноска Брой вноски Общи разходи по кредита Обща дължима сума
7 000 лева 9.49% 11.29% 5 години 146.98 лева 60 броя 2 018.73 лева 9 018.73 лева

Такси, комисиони и други разходи, включени в общите разходи по кредита:

  • • годишен променлив лихвен процент – 9.49%. Променливият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) – лихвен индекс 6 - месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка. РЛП се променя по Методика, налична на интернет страницата на „Общинска банка“ АД.;
  • еднократна такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение – 200 лв.

Примерът е изготвен за кредит, погасяван на анюитетни вноски