Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физ. лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г. вкл.

Начало | Информация за лихвени условия на Общинска банка АД | Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по кредитите, предоставяни на физ. лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г. вкл.
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
17.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,76261 1,83961 1,79995
CHF 1,94557 2,02557 1,99127
GBP 2,24021 2,32021 2,27819
Всички валутни курсове

Методика на Общинска банка АД за формиране на променлив лихвен процент по смисъла на Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) по кредитите, предоставени на физически лица от 23.07.2014 г. до 17.10.2018 г., включително

1. Предоставените от Общинска банка АД кредити (с изключение на обезпечените с парични средства и/или ДЦК) се олихвяват с променлив лихвен процент, определен от компетентен орган на банката. Лихвеният процент се формира от основен лихвен процент (ОЛП), обявен от Българска народна банка, в сила за месец януари, съответно за месец юли на текущата година плюс надбавка/отбив.

2. През периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 януари на същата година, а през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, се прилага ОЛП, който е в сила от 1 юли на същата година.

3. За договори за кредит, сключени през периода от 1 януари до 30 юни включително, на текущата година, лихвеният процент се формира на база ОЛП, в сила за месец януари на същата година плюс съответната надбавка/отбив, а за договори за кредит, сключени през периода от 1 юли до 31 декември включително, на текущата година, лихвеният процент се формира на база ОЛП, в сила за месец юли на същата година плюс съответната надбавка/отбив.

4. В случай че определянето на основен лихвен процент от БНБ бъде преустановено и/или отменено, компетентен орган на Общинска банка АД определя друг референтен лихвен процент по смисъла на ЗПК или ЗКНИП, като лихвените условия по кредитите се считат за автоматично променени в съответствие с приетите изменения.

Основни лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на физически лица

Дата ОЛП, (%)
01.07.2014 0.03
01.01.2015 0.01
01.07.2015 0.02
01.01.2016 0.01
01.07.2016 0.00
01.01.2017 0.00
01.07.2017 0.00
01.01.2018 0.00
01.07.2018 0.00
01.01.2019 0.00
01.07.2019 0.00
01.01.2020 0.00
01.07.2020 0.00
01.01.2021 0.00
01.07.2021 0.00
01.01.2022 0.00
01.07.2022 0.00
01.01.2023 1.42
01.04.2023 1.00
01.07.2023 1.00
01.01.2024 1.00
01.07.2024 1.00

Информация за стойностите на обявявания от БНБ основен лихвен процент:

http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm