Начало | Лихви | Базов лихвен процент на Общинска банка АД

Базов лихвен процент на Общинска банка АД

„Базов лихвен процент” (БЛП) е сумата от цената на пасивите в баланса на Общинска банка АД в проценти и процентното разпределение на нелихвените разходи от отчета за доходите в годишно изражение. БЛП се изчислява по "Методика за определяне на базов лихвен процент (БЛП) на Общинска банка АД по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица" и е приложим за кредити, предоставяни в национална и чуждестранна валута.

Текущ размер на използвания в момента БЛП, който Общинска банка АД прилага при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица - 6.96 %.

Базови лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица

 

Дата

БЛП, (%) 

20.07.2009 9.12
22.02.2010 9.20
20.09.2017 6.96

Валутни курсове 9.8.2022

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,88030
Продава 1,95730
Фиксинг на БНБ 1,91767
Купува 1,97880
Продава 2,04880
Фиксинг на БНБ 2,00331
Купува 2,27770
Продава 2,35770
Фиксинг на БНБ 2,32380

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката