Начало | Лихви | Базов лихвен процент на Общинска банка АД

Базов лихвен процент на Общинска банка АД

„Базов лихвен процент” (БЛП) е сумата от цената на пасивите в баланса на Общинска банка АД в проценти и процентното разпределение на нелихвените разходи от отчета за доходите в годишно изражение. БЛП се изчислява по "Методика за определяне на базов лихвен процент (БЛП) на Общинска банка АД по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица" и е приложим за кредити, предоставяни в национална и чуждестранна валута.

Текущ размер на използвания в момента БЛП, който Общинска банка АД прилага при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица - 6.96 %.

Базови лихвени проценти, които Общинска банка АД е прилагала при формиране на лихвените равнища по кредити предоставени на корпоративни клиенти и физически лица

 

Дата

БЛП, (%) 

20.07.2009 9.12
22.02.2010 9.20
20.09.2017 6.96

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката