Кредит овърдрафт “Трета възраст“

Начало | Индивидуални клиенти | Кредити | Потребителски кредити | Кредит овърдрафт “Трета възраст“
0700 1 58 85
02/93 00 181 - телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката
Валутни курсове
20.5.2024
Купува Продава Фиксинг
на БНБ
EUR 1,94620 1,96000 1,95583
USD 1,75930 1,83630 1,80361
CHF 1,93800 2,01800 1,98461
GBP 2,24410 2,32410 2,28258
Всички валутни курсове

Предимства

  • Без такса за анализ на кредитоспособност;

  • Без ежемесечни погасителни вноски по главницата;
  • Възможност за допълнителна наличност по сметката в размер на една пенсия.

Параметри

Валута Лева
Размер 1 000 лв.
Една месечна пенсия на кредитоискателя, но не повече от 1 000 лв.
Срок 1 година (12 месеца)
Годишен лихвен процент променлив лихвен процент, формиран от 6-мес. EURIBОR + фиксирана надбавка от 9.50 %
Такси комисиони Без такса за анализ на кредитоспособност и обезпечение.
Обезпечение Залог върху бъдещи вземания от пенсия по сметка с издадена дебитна карта "Трета възраст"
Възраст на кредитоискател 75 години към датата на издължаване на кредита
Издължаване Погасяването се извършва от всички постъпления по обслужващата сметка, с възможност за револвиране до договорения кредитен лимит.
Необходими документи