Начало | За корпоративни клиенти | Инкасово обслужване с автомобил

Инкасово обслужване с автомобил

Общинска банка АД предлага, при съгласуван с Вас график, на свой риск, следните видовe транспортиране на парични средства с бронирани автомобили с висока степен на сигурност и защита, инкасатор и въоръжена охрана:

  • инкасиране - от обекта на клиента до касово помещение на Общинска банка АД - на постъпленията на клиента в налични пари, оформени като ценни пратки, в предоставени от банката инкасаторски торби, пломбирани с пломбажни клещи. Парите се преброяват от комисия и се заверява сметката на клиента най-късно в първия работен ден, следващ деня на преброяването;
  • транспортиране и охрана на изтеглени на каса парични суми от упълномощен/и представител/и на клиента до обособеното за съхраняване на парични средства помещение в седалището на клиента или посочени от него поделения на дружеството;
  • транспортиране и охрана на парични средства на клиента без обявена стойност между обекти, посочени от клиента.

С екип от висококвалифицирани експерти по сигурността и инкасатори, Общинска банка АД предоставя възможност да избегнете всички потенциални рискове при транспортирането на Вашите парични средства и други ценни пратки.

При ползване на инкасово обслужване, клиентите на Общинска банка АД заплащат такса по договореност в зависимост от размера на инкасираните суми, разстоянието за транспортирането им, типа инкасо и др.

За допълнителна информация се обръщайте към поделенията на Общинска банка АД.

Валутни курсове 22.10.2021

Купува 1,94620
Продава 1,96000
Фиксинг на БНБ 1,95583
Купува 1,64360
Продава 1,72060
Фиксинг на БНБ 1,68070
Купува 1,80250
Продава 1,87250
Фиксинг на БНБ 1,82959
Купува 2,28110
Продава 2,36110
Фиксинг на БНБ 2,32036

0700 1 58 85

02/93 00 181
телефон за денонощна връзка с картодържателите на банката